Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr ORG.0050.104.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej

 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-12-30 12:53
 • zmodyfikował: Paweł Długoszewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-30 12:54

 

Zarządzenie nr ORG.0050.26.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pozytku publicznego w 2019r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-04-03 11:44

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.24.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-04-01 08:21

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.23.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2019 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-04-01 08:15

 

ZARZĄDZENIE ORG.0050.20.2019 WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-03-27 14:41

 

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.19.2019 WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 28 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-03-27 14:40

 

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.18.2019 WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-03-27 14:35

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 05 marca 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 05 marca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450.), Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Wojciech Wolder
  data publikacji: 2019-03-05 15:08
 • zmodyfikował: Wojciech Wolder
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 15:09
 • opublikował: Wojciech Wolder
  data publikacji: 2019-03-05 15:10
 • zmodyfikował: Wojciech Wolder
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 15:12

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 05 marca 2019 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 05 marca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019r. w obszarze pomocy społecznej,

w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • opublikował: Wojciech Wolder
  data publikacji: 2019-03-05 15:16
 • zmodyfikował: Wojciech Wolder
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 15:16
 • opublikował: Wojciech Wolder
  data publikacji: 2019-03-05 15:16

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 05 marca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 05 marca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450.), Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 28 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej.

 • opublikował: Wojciech Wolder
  data publikacji: 2019-03-05 15:19
 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Wojciech Wolder
  data publikacji: 2019-03-05 15:19
 • zmodyfikował: Wojciech Wolder
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 15:20

Zarządzenie nr ORG.0050.10.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-02-28 09:05

 

Zarządzenie nr ORG.0050.8.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-02-26 14:40
 • zmodyfikował: Paweł Długoszewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 10:16

 

Zarządzenie nr ORG.0050.7.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019r. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-02-26 14:37
 • zmodyfikował: Paweł Długoszewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 10:16

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 8 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 27 grudnia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej.

 

Zarządzenie nr ORG.0050.2.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 stycznia 2019 roku

 • autor informacji: Jolanta Pająk
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2019-01-29 09:52
 • autor informacji: Jolanta Pająk
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2019-01-09 07:46

Zarządzenie nr ORG.0050.2.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 • autor informacji: Jolanta Pająk
  data wytworzenia: 2019-02-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2019-02-01 15:30
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-01 15:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3462
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-30 14:21

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 644894
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-28 14:18

Stopka strony