Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR ORG.0050.36.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w 2020 roku

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-04-24 13:40
 • zmodyfikował: Aleksandra Chojnowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 13:44

Z A R Z Ą D Z E N I E NR ORG.0050. 26.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 18 marca 2020 roku

 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r.
w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-03-18 12:45

Z A R Z Ą D Z E N I E NR ORG.0050.25.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 18 marca 2020 roku

 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r.
w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-03-18 12:44

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.23.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 17 marca 2020 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom oraz w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-03-17 10:49

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 21 lutego 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2020-02-21
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-02-21 08:35

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 21 lutego 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2020-02-21
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-02-21 08:26

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 20 lutego 2020 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 20 lutego 2020 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020r. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR ORG.0050.9.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 3 lutego 2020 roku

 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r.
w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2020-02-03
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-02-03 12:00

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.8.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 stycznia 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 30 grudnia 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-01-30 13:00

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.5.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 27 stycznia 2020 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 30 grudnia 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-01-27 15:08

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 stycznia 2020 r.Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 30 grudnia 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej.

Załączniki

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2020-01-15 12:47

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.8.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 stycznia 2020 roku

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 30 grudnia 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1526
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-24 13:44

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 695809
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-24 13:28

Stopka strony