Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Skarbnik Gminy: Renata Jankowska

pok. 26, tel. 23 661 10 91 wew. 36

e-mail: skarbnik@gminababoszewo.pl

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Finansowo-Podatkowego.

Skarbnik w szczególności realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy oraz przepisów o finansach

publicznych w tym:

1)   przekazuje pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do

opracowania projektu planu budżetowego oraz kontroluje jego realizację,

2)   przygotowuje wstępny projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także występuje z

inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,

3)   nadzoruje właściwą realizację określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, a w razie

odstępstw od planu występuje z inicjatywą zmian w budżecie,

4)   opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,

5)   opracowuje projekt informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek

organizacyjnych Gminy oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,

6)   opracowuje projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych Gminie,

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1901
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-15 12:31

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

I W PIĄTEK - 730 - 1530
W CZWARTKI - 730 - 1700

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 206326
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-22 09:08

Stopka strony