Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • MENU PRZEDMIOTOWE
  • Obwieszczenia
  • Obwieszczenia Wójta Gminy Baboszewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Treść strony

Baboszewo 11-12-2013r

DŚ.6220.1.2012.2013

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Baboszewo

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art 21 ust.2 pkt.9, art.38, art..74 ust.3 , art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199 poz.1227) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

zawiadamiam

że w dniu 10 grudnia 2013 r. została wydana decyzja Nr PP.6220.1.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego „blok 193”, połączonego z robotami geologicznymi i użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m, którego inwestorem będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1627
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-17 10:22

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 695779
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-24 13:28

Stopka strony