Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

W dniach 6 - 20 grudnia 2010 r. będzie prowadzony przez Gminne Biuro Spisowe w Baboszewie, nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie(preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem). Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).

Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się 
z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad.

Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.

Rachmistrz powinien znać podstawy funkcjonowania systemu operacyjnego Windows Mobile oraz posiadać podstawowy zakres wiedzy na temat urządzeń typu Hand - Held.

Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć również oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hand - Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Umowy zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez Dyrektora Urzędu Statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.

Podczas wykonywania obowiązków spisowych Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki)
 • informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,
 • w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny.

2) dokument poświadczający wykształcenie,

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

6) oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, drogą mailową  (urzad@gminababoszewo.pl) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo z dopiskiem  „Nabór na  rachmistrza spisowego NSPLiM 2011”  w terminie od 6 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru rachmistrzów można uzyskać w GBS  w Baboszewie ( pokój nr 17) u Lidera Gminnego Wojciecha Woldera lub telefonicznie: (23) 661-10-91 wew. 43.

 

                                                                                                                                          Wójt Gminy Baboszewo

                                                                                                                                  mgr inż. Wiesław Przedpełski

 • autor informacji: Marta Dygan
  data wytworzenia: 2010-12-06
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2010-12-06 08:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1442
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-03 08:50

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 697822
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-27 13:25

Stopka strony