Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE BABOSZEWO

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH Z TERENU GMINY BABOSZEWO W OKRESIE STYCZEŃ 2015 - GRUDZIEŃ 2015

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany w godz. 7:00-16:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100 m. Gdy ta odległość jest większa niż 100 m odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)
w systemie mobilnej zbiórki odbierane będą następujące odpady: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach oraz opakowań po nich, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje w niżej wymienionych punktach: 

Cywiny Dynguny  (przy bloku socjalnym)
- od godz. 9.00 do 11.00 -  2 VI 2015, 2 XII 2015 

Sarbiewo  (działka Urzędu Gminy)
- od godz. 9.00 do 11.00 -  8 VI 2015, 4 XII 2015

Rzewin  (plac przy bazie Spółdzielni Usług Rolniczych)
- od godz. 9.00 do 11.00 -  9 VI 2015, 7 XII 2015 

Polesie  (Teren Zespołu Szkół)
- od godz. 12.00 do 14.00 -  9 VI 2015, 7 XII 2015

 • autor informacji: Marta Dygan
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2015-09-09 11:03

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zbieranymi w sposób zmieszany wynosi 11 zł miesięcznie od mieszkańca;

  • zbieranymi w sposób zmieszany bez frakcji biodegradowalnych wynosi 10 zł miesięcznie od mieszkańca;

  • zbieranymi w sposób selektywny dostarczany do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi 9 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁATY

Obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie opłatami powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady.

Opłaty należy wnosić kwartalnie w łącznej kwocie za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 • za I kwartał do 15 marca danego roku,

 • za II kwartał do 15 maja danego roku,

 • za III kwartał do 15 września danego roku,

 • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Baboszewo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baboszewo lub w drodze inkasa.

Pierwszą za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15 września 2013 roku.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Baboszewo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2013 roku .

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany (nieselektywny), odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany bez frakcji biodegradowalnej odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), utworzonych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo. 

Minimalna objętość pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wynosi 120 litrów.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BABOSZEWO

 • autor informacji: Marta Dygan
  data wytworzenia: 2013-01-30
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2013-01-30 11:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1018
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-09 12:14

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 641881
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 09:46

Stopka strony