Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Współpraca Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „,Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu gminy Baboszewo” złożonej przez Bank Żywności w Ciechanowie.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia oferty w sposób określony w w/w art. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy przesłać na adres Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A 09-130 Baboszewo lub na adres poczty elektronicznej e-mail: urzad@gminababoszewo.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

 • autor informacji: Anita Groszyk
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 12:42

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „,Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu gminy Baboszewo” złożonej przez Bank Żywności w Ciechanowie.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia oferty w sposób określony w w/w art. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy przesłać na adres Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9a lub na adres poczty elektronicznej e-mail: oswiata@gminababoszewo.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-08 10:00

SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-24 15:23
 
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 25/2017
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 27 marca 2017 roku
 
sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i promocji turystycznej Gminy Baboszewo  oraz ogłoszenia wyników konkursu w 2017 r.
 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-28 10:27
 
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 20/2017
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 22 marca 2017 roku
 
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 2017 r.
 
 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-22 14:44
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 lutego 2017 r.
 
w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-28 14:05
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 13/2017
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 lutego 2017 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2017 r. w sferze pomocy społecznej i promocji turystycznej mieszkańców Gminy Baboszewo.
 • autor informacji: Anna Zielaskiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-28 14:16

 KONSULTACJE

Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 :

O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T   G M I N Y  B A B O S Z E W O

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Baboszewo 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Wójt Gminy Baboszewo, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/187/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Baboszewo .

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 720
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-22 12:53

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

I W PIĄTEK - 730 - 1530
W CZWARTKI - 730 - 1700

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 59203
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-20 15:28

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl