Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Baboszewo: 

Bogdan Janusz Pietruszewski

pok. 6, tel. 23 661 10 91 wew. 14

e-mail: wojt@gminababoszewo.pl

Wójt Gminy Baboszewo wykonuje następujące zadania:

 • gospodarowanie mieniem komunalnym w granicach zwykłego zarządu,
 • opracowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Radzie Gminy, określanie sposobu wykonania uchwał,
 • realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie Gminy, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika,kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Gminy i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,
 • współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,w przypadku niecierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy Baboszewo określonych odrębnymi przepisami,
 • kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na terenie Gminy, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie
  i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzanie ewakuacji
  z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 • dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
 • powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy lub wyznaczonemu pracownikowi,
 • zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
 • ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
 • zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych regulaminem organizacyjnym i przepisami normatywnymi,
 • przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli od spadkobierców,
 • nadzorowanie działalności sołectw,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7472
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-10 09:40:52