Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

  • logo
    • opublikował: Piotr Adamkiewicz
      data publikacji: 2017-02-10 12:13

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243).

Ustawa nakłada na administrację samorządową nowe obowiązki mające na celu usprawnienie w załatwianiu spraw w urzędach przez osoby posiadające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (osoby niesłyszące czy głuchonieme. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 ze zm.)

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Baboszewo - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu, sekretariat- I piętro, pok. Nr. 4

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie. Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek (wg załączonego wzoru), w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz termin przybycia.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@gminababoszewo.pl
  • faksem na nr 23 661-10-71
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr: 23 661-10-91

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1734
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-16 11:55

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 643464
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-28 14:18

Stopka strony