Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH  W GMINIE BABOSZEWO

W 2014 ROKU

I. PODATKI LOKALNE

1. PODATEK ROLNY

Na podstawie Uchwały Nr XXII/188/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2014 roku na terenie Gminy Baboszewo wynosi   50,00 zł   za 1 dt.

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie Uchwały XXII/189/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 r. stawki podatku od nieruchomości w 2014 roku na terenie Gminy Baboszewo wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –   0,85 zł   od 1 m² powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł   od 1 ha powierzchni

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,35   zł od 1 m² powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   0,67   zł od 1 m² powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   22,00 zł   od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym-   10,50 zł   od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –   4,60 zł   od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   7,50 zł   od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli –   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki, budowle i grunty zajęte na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową;

2) budynki, budowle i grunty służące działalności kulturalnej.

Zwolnienia nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXII/190/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 r. stawki podatku od środków transportowych na rok 2014 wynoszą:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (określone w art. 8 pkt. 1):

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 750,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1250,00 zł

3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1500,00 zł

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (określone w art.8 pkt.3) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1750,00 zł.

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzącą przez podatnika podatku rolnego  (określone w art.8 pkt. 5) od 7 ton i poniżej 12 ton 1500,00 zł.

4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia (określone w art.8 pkt 7)

1) mniejszej niż 30 miejsc 1800,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2300,00 zł

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. (określone w art. 8 pkt.2) - załącznik nr 2 do uchwały. 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. (określonych w art. 8 pkt.4) - załącznik nr 3 do uchwały. 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą.(określonych w art.8 pkt.6) - załącznik nr 4 do uchwały.

4. WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI

II. OPŁATY LOKALNE

1. OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Na podstawie uchwała Nr XXII/192/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso opłata od posiadania psa w 2014 roku na tereni Gminy Baboszewo wynosi:

  • od jednego psa - 5,00 zł
  •  za każdego następnego psa - 15,00 zł

2. OPŁATA TARGOWA

3. OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

4. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zbieranymi w sposób zmieszany wynosi 11 zł miesięcznie od mieszkańca;

  • zbieranymi w sposób zmieszany bez frakcji biodegradowalnych wynosi 10 zł miesięcznie od mieszkańca;

  • zbieranymi w sposób selektywny dostarczany do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi 9 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1146
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-02 12:35

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 668605
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-23 13:44

Stopka strony