Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 Baboszewo , dn. 11-12-2013r

DŚ. 6220.4.2013 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.63 ust.1 i ust.2 ustawy z dn. 03 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199 poz.1227) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Z 2012r. Poz. 1282 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11 – 12 - 2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie Miejsca Obsługi Podróżnych Rybitwy II” w miejscowości Śródborze gm. Baboszewo

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 63 w/w ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję o prawie składania wyjaśnień i zgłoszenia żądań w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dokumentacja dot. przedmiotowej sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Baboszewie pok. Nr 29.

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

                                                                                                                                   Wójt Gminy Baboszewo

                                                                                                                                   mgr inż.Wiesław Przedpełski

 

Otrzymują:

1. Sołtys wsi Śródborze– 2 egz.(z prośbą o wywieszenie do publicznej wiadomości )

2. Sołtys wsi Rybitwy – 2 egz.(z prośbą o wywieszenie do publicznej wiadomości)

3. a/a -1 egz.+ 2 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie

  • autor informacji: Marta Dygan
    data wytworzenia: 2013-12-11
  • opublikował: Piotr Adamkiewicz
    data publikacji: 2013-12-11 12:05
  • zmodyfikował: Piotr Adamkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-26 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 971
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-26 12:06

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 644930
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 10:47

Stopka strony