Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Kierownik Referatu: Radosław Balcerzak,

pok. 1, tel. 23 661 10 91 wew. 11

 

Referat Gospodarki Komunalnej realizuje sprawy związane z przygotowywaniem, prowadzeniem, nadzorowaniem inwestycji, modernizacji i remontów wykonywanych przez pracowników referatów oraz sprawy związane z przygotowywaniem dokumentacji określającej przedmiot zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów i realizacją zadań inwestycyjnych oraz niezbędnych badań i nadzorów. Referat realizuje zadania w szczególności:

 1. zabezpieczenie informacji wizualnej w budynku Urzędu Gminy.

 2. realizowanie zadań związanych z dekoracją i flagowaniem obiektów administracyjno- biurowych według obowiązujących przepisów,

 3. współdziałanie z usługodawcami gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz właściwą eksploatacją budynków administracyjno – biurowych, przygotowywanie i negocjowanie umów w tym zakresie,

 4. bieżące informowanie Wójta o poważniejszych awariach i innych przypadkach uszkodzeń środków trwałych i nietrwałych oraz wnioskowanie w sprawach ich usunięcia,

 5. opracowywanie planów remontów kapitalnych zasobów lokalowych Urzędu Gminy,

 6. współpraca z Referatem Organizacyjnym w zakresie administrowania budynkiem Urzędu,

 7. konserwacja i utrzymanie słupów ogłoszeniowych,

 8. sporządzanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych prac,

 9. zaopatrzenie w materiały niezbędne do remontów i napraw zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 10. remonty i bieżące naprawy w budynkach stanowiących własność Gminy dla utrzymania należytego stanu sanitarno -technicznego,

 11. sprawowanie nadzoru na inwestycjami prowadzonymi przez Gminę,

 12. wykonywanie robót konserwacyjnych i drobnych napraw ulic, chodników i dróg gminnych,

 13. organizacja i koordynacja prac pracowników referatu oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,

 14. nadzorowanie i prowadzenie spraw dotyczących:

  1. zamiatania ulic i parkingów,

  2. zimowego utrzymania dróg gminnych,

  3. oczyszczania kanalizacji deszczowej,

  4. konserwacji mogił zbiorowych i miejsc pamięci,

  5. przeglądu technicznego obiektów gminnych i placów zabaw,

  6. montażu, demontażu i konserwacji elementów małej architektury- ławek i koszy,

  7. montażu, demontażu, naprawy i magazynowania dekoracji okolicznościowych,

 15. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy, nadzór nad utrzymaniem zieleni, opracowywaniem zasad utrzymania czystości na terenie Gminy,

 16. dozór, ochrona przeciwpożarowa, przeciwwłamaniowa obiektu,

 17. prowadzenie spraw dotyczących adaptacji, napraw i konserwacji lokali i majątku stanowiącego wyposażenie Urzędu i jednostek organizacyjnych,

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 09:36

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 645200
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 10:56

Stopka strony