Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 14

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-01-10 godz. 13:35 do piątek 2018-01-26 godz. 11:00
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 300164W  w miejscowości Galomin.” 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) robót przygotowawczych, 2) robót ziemnych, 3) robót rozbiórkowych, 4) podbudowy, 5) nawierzchni, 6) poboczy i zjazdów, 7) oznakowania, 8) dostawę i montaż urządzeń BRD 3...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-12-11 godz. 12:05 do wtorek 2017-12-19 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2017-12-21 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Baboszewo, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości letniskowych, odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszy ulicznych - w sposób...
ostatnia aktualizacja: 2017-12-21 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-12-01 godz. 15:25 do wtorek 2017-12-12 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-12-18 godz. 13:18
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów grzewczych szkół na terenie gminy Baboszewo w szacunkowej ilości 55 000 dm3, w tym; 1) Szkoła Podstawowa im. Ks. MK. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09-130 Baboszewo – w szacunkowej ilości 25.000 dm3 2) Zespół Szkół w Polesiu, Polesie 9, 09-130 Baboszewo w szacunkowej ilości 30.000 dm3
ostatnia aktualizacja: 2017-12-18 13:18
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-10-30 godz. 14:40 do środa 2017-11-15 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2017-11-24 godz. 08:42
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola w Baboszewie, z podziałem na następujące części: Część I – mięso wieprzowe, wołowe i przetwory mięsne  - zał. nr 8.1 Część II – mięso drobiowe zał. nr 8.2 Cześć III – warzywa – grupa I zał. nr 8.3 Część IV – warzywa gr. II, owoce (bez cz. V) zał. nr 8.4 Część V - ...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-24 08:42
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-10-26 do poniedziałek 2017-11-13 godz. 11:00
Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Część I  zamówienia: 1)dostawa oleju napędowego 52 000 dm3, 2)dostawa benzyny bezołowiowej - 900 dm3; Część II zamówienia: dostawa LPG (autogazu) - 1500 dm3...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-14 11:44
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-10-25 godz. 12:35 do czwartek 2017-11-09 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Baboszewo i  jej jednostek organizacyjnych oraz dla potrzeb  oświetlenia ulicznego,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) 2)Łączna szacunkowa ilość energii elektrycznej objętej zamówieniem  1 488 000,00  kWh (1488 MWh)...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-13 15:17
negocjacje bez ogłoszenia
status postępowania: wszczęty
okres składania wniosków od poniedziałek 2017-09-11 do środa 2017-09-20
data zakończenia: poniedziałek 2017-09-25 godz. 20:35
ostatnia aktualizacja: 2017-09-25 20:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-07-04 godz. 15:50 do środa 2017-07-12 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2017-07-14 godz. 14:22
Dostawa materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo – część II. Część II zamówienia obejmuję dostawę materiałów budowlanych do wykonania następujących robót remontowo-budowlanych:         1) wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Cieszkowie Starym,         2) wymiana pokrycia dachowego budynku socjalnego w...
ostatnia aktualizacja: 2017-07-17 12:21
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-06-26 godz. 14:35 do wtorek 2017-07-04 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-07-10 godz. 12:22
Przedmiotem zamówienia jest kompleksow a  dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (zwanego dalej paliwem gazowym) do  budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych, w  szacunkowej  ilości - 1 790 000 kWh,   tym: 1) budynek po Ośrodku Zdrowia w Baboszewie, ul. J. i A. Brodeckich 7 (grupa taryfowa W-3.6), w szacunkowej ilości: 118 500 kWh,...
ostatnia aktualizacja: 2017-07-10 12:22
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-05-08 godz. 11:55 do wtorek 2017-05-16 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2017-05-23 godz. 13:10
„Wykonanie usług projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo – część II”: zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 300113W relacji Arcelin – Kruszewie – Korzybie oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 160 w obrębie ewidencyjnym Sokolniki w trybie ustawy z 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania...
ostatnia aktualizacja: 2017-05-23 13:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-04-13 godz. 15:50 do piątek 2017-04-28 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-05-15 godz. 14:28
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego o wymiarach 60x102 m, na działce nr ewid. 218/11 w Baboszewie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe z obsługą geodezyjną, 2) powierzchniowe roboty ziemne: mechaniczne karczowanie drzew, orka mechaniczna, mechaniczne zdjęcie warstwy urodzajnej, mechaniczne profilowanie i...
ostatnia aktualizacja: 2017-05-15 14:28
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-04-05 godz. 16:05 do czwartek 2017-04-20 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2017-05-09 godz. 13:00
Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Baboszewie (działka nr ew. 278/2). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty remontowo - budowlane, zagospodarowanie terenu, 2) dostawę i montaż zbiornika retencyjnego, roboty instalacyjne, 3) wykonanie instalacji elektrycznej (bez dostawy agregatu prądotwórczego) 4) roboty...
ostatnia aktualizacja: 2017-05-09 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-03-10 do poniedziałek 2017-03-20 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-03-27 godz. 07:55
ostatnia aktualizacja: 2017-03-27 07:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-03-02 godz. 16:00 do piątek 2017-03-10 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2017-03-15 godz. 10:05
Dostawa materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo: - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Polesiu, - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mystkowie, - termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieszkowo Kolonia,  - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie.
ostatnia aktualizacja: 2017-03-15 10:05

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

I W PIĄTEK - 730 - 1530
W CZWARTKI - 730 - 1700

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 90481
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 11:37

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl