Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 11

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-10-30 godz. 14:40 do środa 2017-11-15 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola w Baboszewie, z podziałem na następujące części: Część I – mięso wieprzowe, wołowe i przetwory mięsne  - zał. nr 8.1 Część II – mięso drobiowe zał. nr 8.2 Cześć III – warzywa – grupa I zał. nr 8.3 Część IV – warzywa gr. II, owoce (bez cz. V) zał. nr 8.4 Część V - ...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-15 14:06
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-10-26 do poniedziałek 2017-11-13 godz. 11:00
Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Część I  zamówienia: 1)dostawa oleju napędowego 52 000 dm3, 2)dostawa benzyny bezołowiowej - 900 dm3; Część II zamówienia: dostawa LPG (autogazu) - 1500 dm3...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-14 11:44
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-10-25 godz. 12:35 do czwartek 2017-11-09 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Baboszewo i  jej jednostek organizacyjnych oraz dla potrzeb  oświetlenia ulicznego,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) 2)Łączna szacunkowa ilość energii elektrycznej objętej zamówieniem  1 488 000,00  kWh (1488 MWh)...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-13 15:17
negocjacje bez ogłoszenia
status postępowania: wszczęty
okres składania wniosków od poniedziałek 2017-09-11 do środa 2017-09-20
data zakończenia: poniedziałek 2017-09-25 godz. 20:35
ostatnia aktualizacja: 2017-09-25 20:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-07-04 godz. 15:50 do środa 2017-07-12 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2017-07-14 godz. 14:22
Dostawa materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo – część II. Część II zamówienia obejmuję dostawę materiałów budowlanych do wykonania następujących robót remontowo-budowlanych:         1) wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Cieszkowie Starym,         2) wymiana pokrycia dachowego budynku socjalnego w...
ostatnia aktualizacja: 2017-07-17 12:21
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-06-26 godz. 14:35 do wtorek 2017-07-04 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-07-10 godz. 12:22
Przedmiotem zamówienia jest kompleksow a  dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (zwanego dalej paliwem gazowym) do  budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych, w  szacunkowej  ilości - 1 790 000 kWh,   tym: 1) budynek po Ośrodku Zdrowia w Baboszewie, ul. J. i A. Brodeckich 7 (grupa taryfowa W-3.6), w szacunkowej ilości: 118 500 kWh,...
ostatnia aktualizacja: 2017-07-10 12:22
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-05-08 godz. 11:55 do wtorek 2017-05-16 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2017-05-23 godz. 13:10
„Wykonanie usług projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo – część II”: zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 300113W relacji Arcelin – Kruszewie – Korzybie oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 160 w obrębie ewidencyjnym Sokolniki w trybie ustawy z 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania...
ostatnia aktualizacja: 2017-05-23 13:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-04-13 godz. 15:50 do piątek 2017-04-28 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-05-15 godz. 14:28
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego o wymiarach 60x102 m, na działce nr ewid. 218/11 w Baboszewie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe z obsługą geodezyjną, 2) powierzchniowe roboty ziemne: mechaniczne karczowanie drzew, orka mechaniczna, mechaniczne zdjęcie warstwy urodzajnej, mechaniczne profilowanie i...
ostatnia aktualizacja: 2017-05-15 14:28
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-04-05 godz. 16:05 do czwartek 2017-04-20 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2017-05-09 godz. 13:00
Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Baboszewie (działka nr ew. 278/2). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty remontowo - budowlane, zagospodarowanie terenu, 2) dostawę i montaż zbiornika retencyjnego, roboty instalacyjne, 3) wykonanie instalacji elektrycznej (bez dostawy agregatu prądotwórczego) 4) roboty...
ostatnia aktualizacja: 2017-05-09 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-03-10 do poniedziałek 2017-03-20 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-03-27 godz. 07:55
ostatnia aktualizacja: 2017-03-27 07:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-03-02 godz. 16:00 do piątek 2017-03-10 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2017-03-15 godz. 10:05
Dostawa materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo: - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Polesiu, - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mystkowie, - termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieszkowo Kolonia,  - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie.
ostatnia aktualizacja: 2017-03-15 10:05

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

I W PIĄTEK - 730 - 1530
W CZWARTKI - 730 - 1700

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 70989
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-20 08:51

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl