Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Kierownik Referatu/Zastępca Kierownika USC: Katarzyna Gierkowska

pok. 18, tel. 23 661 10 91 wew. 28

Zastepca Kierownika Referatu: Sylwia Adamska

Urząd Stanu Cywilnego - pok. 18, tel. wew. 28

Ewidencja Ludności - pok. 18, tel. wew. 28

Ewidencja Działalności Gospodarczej - pok. 18, tel. wew. 28

Archiwum Zakładowe - pok. 18, tel. wew. 28

Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych, zgromadzeniach, o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy Kodeks Wyborczy, prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imion i nazwisk, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz konkordacie podpisanym pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, prawa prywatnego międzynarodowego i in. oraz przepisów wykonawczych do tych aktów. Kierownik Referatu pełni równocześnie obowiązki Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

  • W zakresie realizacji zadań z wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, referat realizuje w szczególności takie zadania jak: przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny, obsługa wydawania Karty Dużej Rodziny, sporządzanie raportów i sprawozdań wynikających z ustawy o KDR.
  • W zakresie Archiwum oraz koordynacji czynności kancelaryjnych, referat realizuje w szczególności takie zadania jak: prowadzenie archiwum zakładowego, w tym: gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, a także przekazywanie materiałów archiwalnych właściwym archiwom państwowym oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, koordynowanie zadań wynikających z realizacji instrukcji kancelaryjnej.

  • W zakresie Ewidencji Działalności Gospodarczej Referat realizuje w szczególności takie zadania jak: przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, udzielanie informacji o wpisach, które zostały wykreślone przed przeniesieniem z zasobów gminnych na stronę CEIDG, promowanie działalności gospodarczej na terenie Gminy Baboszewo, prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej w tym zakresie, współdziałanie z samorządem gospodarczym, udzielanie przedsiębiorcom niezbędnych informacji oraz zapewnienie doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej, w tym informacji o konieczności uzyskania zezwoleń i koncesji, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaśnięciem, cofnięciem i odmową wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w granicach liczby punktów ustalonej przez Radę, w tym zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydawanie zaświadczeń, udzielanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będących taksówkami oraz na wykonywanie krajowego przewozu osób taksówkami osobowymi, prowadzenie ewidencji pól biwakowych, usług hotelarskich, podejmowanie działań na rzecz wychowania w trzeźwości i zmniejszania problemów alkoholowych, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego Referat realizuje w szczególności takie zadania jak: realizowanie powierzonych zadań w Systemie Rejestrów Państwowych - obsługa rejestru Bazy Usług Stanu Cywilnego w tym, m.in.: sporządzanie protokołów, aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, tworzenie, przekazywanie i obsługa zleceń między USC, obsługa dedykowanych dla USC raportów, uzupełnianie danych przy aktach stanu cywilnego i ich przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego, rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce na terenie Gminy Baboszewo, obsługa i aktualizacja rejestru PESEL, zarządzanie aktami zbiorowymi oraz dokumentami dołączonymi do aktów stanu cywilnego, archiwizacja ksiąg, roczników, dokonywanie transkrypcji aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które miały miejsce poza granicami Polski, prowadzenie i kompletowanie akt zbiorowych w formie elektronicznej i papierowej, podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących uzupełnienia, odtworzenia, względnie sprostowania błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,

  • prowadzenie spraw związanych z zawarciem związku małżeńskiego: obsługa spraw związanych z zawarciem związku cywilnego i konkordatowego, w tym przyjęcie zapewnienia, gromadzenie wymaganych dokumentów, wydawanie zaświadczeń, uroczyste przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzanie aktu małżeństwa i jego odpisów, wydawanie decyzji z zakresu stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń określonych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, sporządzanie sprawozdań z zakresu stanu cywilnego, pośredniczenie w przygotowaniu i przesyłaniu wniosków o medale z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, sporządzanie zeznań świadków na potrzeby własne Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych.
  • W zakresie dowodów osobistych Referat realizuje w szczególności takie zadania jak: obsługa spraw związanych z wydawaniem, unieważnianiem, utratą lub uszkodzeniem dowodów osobistych, w tym wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w systemie informatycznym i rejestrze wydanych dowodów, prowadzenie składnicy kopert osobowych.

  • W zakresie ewidencji ludności Referat realizuje w szczególności takie zadania jak: prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców gminy Baboszewo, obsługa zgłoszeń meldunkowych, prowadzenie meldunkowych postępowań administracyjnych oraz wydawanie zaświadczeń w podanym zakresie, sporządzanie sprawozdań, wykazów, spisów i innych zestawień na podstawie posiadanej dokumentacji, obsługa wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL, prowadzenie rejestru wyborców (w tym. m.in. przygotowywanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców/ decyzji o odmowie wpisu do rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców, aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie kwartalnych meldunków z rejestru wyborców), przyjmowanie zawiadomień dot. zgromadzeń publicznych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7556
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 11:53:13