Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Informacja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baboszewo na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że od 21.02.2022 r. sołtysi z terenu Gminy Baboszewo będą rozdawać ankiety właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Baboszewo na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 5 ww. ustawy wójt sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o:

1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;

4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;

5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;

6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;

7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;

8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;

9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.

W związku z powyższym, ponownie zwracamy się do mieszkańców
o wypełnienie druku ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baboszewo i dostarczenie do Urzędu Gminy Baboszewo lub przekazanie sołtysowi w terminie do 31.03.2023 r.

Na podstawie ankiety Gmina zaktualizuje wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzi sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Ankietę zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Baboszewo.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Natomiast art. 6 ust. 5a wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Baboszewo Kancelaria Ogólna w godzinach pracy urzędu, u sołtysa, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres: urzad@gminababoszewo.pl.

Druk jest do pobrania w Urzędzie Gminy Baboszewo Kancelaria Ogólna lub na stronie Internetowej www.gminababoszewo.pl w zakładce Informacje dla Mieszkańców i Interesantów – Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku nie złożenia ankiety, pracownicy Urzędu Gminy będą zobowiązani do przeprowadzenia kontroli posesji, w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-02-21 15:07

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-02-21 14:53

Numery telefonów do firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1.REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. – 24 267 42 90
2.PGK w Płońsku Sp. z o. o. – 23 662 42 78
3.EKO-WYWÓZ Daniel Wodzyński w Ciechanowie - 505 823 231


 

DECYZJE

NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Wolder
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2018-09-04 13:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9870
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-21 15:08:00