Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Baboszewo

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2014r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r poz.1490 ze zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzący w skład zasobu gminnego 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Baboszewie oraz na stronie internetowej - biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy w Baboszewie. Nieruchomości położone w miejscowościach:

Działkę o numerze ewidencyjnym 12 o powierzchni 0,45 ha położoną w miejscowości Cieszkowo Kolonia - cena wywoławcza 24.500 zł

 

Działkę o numerze ewidencyjnym 160 o powierzchni 1,28 ha położoną w miejscowości Galomin – cena wywoławcza 65.600 zł

 

Działkę o numerze ewidencyjnym 187/2 o powierzchni 0,8413 ha położoną w miejscowości Rzewin – cena wywoławcza 65.800 zł

 

Działkę o numerze ewidencyjnym 56 o powierzchni 0,51 ha położoną w miejscowości Sokolniki Stare – cena wywoławcza 29.100 zł

 

Działkę o numerze ewidencyjnym 66 o powierzchni 1,04 ha położoną w miejscowości Sokolniki Stare – cena wywoławcza 59.400 zł

 

Działkę o numerze ewidencyjnym 15 o powierzchni 0,30 ha położoną w miejscowości Dłużniewo – cena wywoławcza 8.000 zł

 

Działkę o numerze ewidencyjnym 16 o powierzchni 0,99 ha położoną w miejscowości Dłużniewo– cena wywoławcza 34.800 zł

 

Na w/w nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baboszewo Uchwała nr XLV.337.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 pażdziernika 2022 roku, przeznaczone są pod uprawy polowe.

Opisane nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży:

- Uchwałami Rady Gminy z dnia 31marca 2023r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz Zarządzeniem Nr ORG.0050.51.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2023r o godz.1000 w Urzędzie Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A pok. Nr 7

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy w Baboszewie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóżniej w dniu 05 czerwca 2023r, pod rygorem organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicz się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Baboszewo zastrzega prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium  w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Szczegółowe informacje udzielane są pod tel./023/661-10-91 w 39

 

                                                                                                Wójt Gminy Baboszewo

                                                                               mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Jasińska
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-16 08:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Jasińska
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-16 08:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-16 08:56:48