Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W GMINIE BABOSZEWO W 2016 ROKU

I. PODATKI LOKALNE

1. PODATEK ROLNY

Na podstawie Uchwały Nr X/56/2015 r. Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w 2016 roku na terenie Gminy Baboszewo wynosi 40,00 zł za 1 dt.

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie Uchwały X/57/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 r. stawki podatku od nieruchomości w 2015 roku na terenie Gminy Baboszewo wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,80 zł od 1 m² powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,50 zł od 1 ha powierzchni

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,35 zł od 1 m² powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m² powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –  0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  7,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

3) od budowli –  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową;

2) Budynki lub ich części oraz grunty służące działalności kulturalnej i sportowej;

3) Budowle służące do zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zwolnienia nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 r. stawki podatku od środków transportowych na rok 2016 wynoszą:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (określone w art. 8 pkt. 1):

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1000,00 zł

3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1200,00 zł

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (określone w art.8 pkt.3) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1400,00 zł.

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  (określone w art.8 pkt. 5) od 7 ton i poniżej 12 ton 1200,00 zł.

4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia (określone w art.8 pkt 7)

1) mniejszej niż 22 miejsca 1440,00 zł

2) równej lub większej niż 22 miejsca 1840,00 zł

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. (określone w art. 8 pkt.2) - załącznik nr 1 do uchwały. 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. (określonych w art. 8 pkt.4) - załącznik nr 2 do uchwały. 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą.(określonych w art.8 pkt.6) - załącznik nr 3 do uchwały.

4. WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI

II. OPŁATY LOKALNE

1. OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Na podstawie Uchwały Nr XXII/192/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso opłata od posiadania psa od 2014 roku na terenie Gminy Baboszewo wynosi:

  • od jednego psa - 5,00 zł
  •  za każdego następnego psa - 15,00 zł

2. OPŁATA TARGOWA

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: PODATKI
    data wytworzenia: 2017-06-27
  • opublikował: Piotr Adamkiewicz
    data publikacji: 2017-06-27 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14724
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-15 09:39:58