Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                                                         Baboszewo, 22.10.2021 r.

PPGNiOŚ.6220.6.31.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 14.06.2021 r.  firmy Energia Bukowsko Sp. z o. o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 26/2, położonej w obrębie Lutomierzyn”, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia w/w wniosku.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 22.10.2021 r. do 05.11.2021 r.

 

                                                          /-/ z up. WÓJTA

                                                                   mgr Paulina Dobrzyńska

                                                                    Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego,
                                                                      Gospodarki Nieruchomościami
                                                                      i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
                                                                    i Rolnictwa

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń we wsi Lutomierzyn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

 


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-22 08:29
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 08:33

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.209.2021.MW z dnia 30.09.2021 r.

 • Scan20211005140704_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-10-05
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-05 14:17

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.209.2021.MW z dnia 30.09.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-05 14:16

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Baboszewo

 

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                                      Baboszewo, dnia 01.10.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Baboszewo

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. Uz 2021 r., poz. 1275 ze zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Baboszewo

od dnia 01/10/2021 do dnia 30/11/2021, w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pokój nr 27, piętro I, w godzinach pracy Urzędu poniedziałek –czwartek: 730 - 1530 i piątek 700 – 1500.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku

 

 

/-/ wz. WÓJTA

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Baboszewo)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Wolder
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 08:38
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-01 09:23

ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI WŁAŚCICIELI DO PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 09:20
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-01 09:21
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:44

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 08:39
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 08:56

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 08:46

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 08:57

Mapy:

 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:06

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 08:59
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-01 09:18

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 09:08

 

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 08:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.19.2021 z dnia 30.09.2021 r.

 • Scan20210930085322_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-09-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-09-30 09:02

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.19.2021 z dnia 30.09.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-09-30 09:01

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-09-30 09:01

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2021-09-07 15:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.16.2021 z dnia 30.08.2021 r.

 • Scan20210830101113_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-30 10:20
 • Scan20210830101113_002

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-30 10:20

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.16.2021 z dnia 30.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 10:18

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 10:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.28.2021 z dnia 30.08.2021 r.

 • Scan20210830100446_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-30 10:07
 • Scan20210830100446_002

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-30 10:07

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.28.2021 z dnia 30.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 10:05

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 10:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.36.2021 z dnia 27.08.2021 r.

 • Scan20210827081258_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-27
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-27 09:04

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.36.2021 z dnia 27.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-27 09:03

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-27 09:04

Obwieszczenie PPGNiOŚ.6220.7.14.2021 z dnia 25.08.2021 r.

 • Scan20210825095331_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-25 10:00
 • Scan20210825095331_002

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-25 10:00

drukuj (Obwieszczenie PPGNiOŚ.6220.7.14.2021 z dnia 25.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-25 09:57

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-25 09:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.25.2021 z dnia 25.08.2021 r.

 • Scan20210825092419_001

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-25 09:28

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.25.2021 z dnia 25.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-25 09:28

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-25 09:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.

 • Scan20210820085029_001

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-20 08:51
 • Scan20210820085029_002

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-20 08:51

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Wolder
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-20 08:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Wolder
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-20 08:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 sierpnia 2021 roku

 • SKM_C300i210813102200-1
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Krysiak
   data wytworzenia: 2021-08-13
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-08-13 12:11
  • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
   ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 12:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 04.08.2021 r. PPGNiOŚ.6220.7.10.2021

Baboszewo,04.08.2021 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO

PPGNiOŚ.6220.7.10.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

      Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j, zwanej dalej „Kpa”) oraz z 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej „ooś”),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu:

 • 03.08.2021 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak pisma: PPIS.ZNS.471.156.2021.46 z dnia 28.07.2021 r.,

 • 03.08.2021 r. wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak pisma: WOOŚ-I.4220.1127.2021.IP z dnia 02.08.2021 r.,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji dwóch odnawialnych źródeł energii wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na dz. ewid. nr 77/1 obręb Cywiny Dynguny, pod nazwami „Cywiny Dynguny PVI” oraz „Cywiny Dynguny PVII” ”.

     Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 04.08.2021 r. do 18.08.2021 r.

/-/ z up. WÓJTA

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Cywiny Dynguny oraz tablica ogłoszeń UG Baboszewo, strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

  Sporządziła: Magdalena Bogdańska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-08-04
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-08-04 14:55
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-04 14:55

OBWIESZCZENIE z dnia 02.08.2021 r. PPGNiOŚ.6220.7.8.2021

PPGNiOŚ.6220.7.8.2021                                                                                                   Baboszewo, 02.08.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), zwana dalej Kpa, w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej „ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji dwóch odnawialnych źródeł energii wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na dz. ewid. nr 77/1, obręb Cywiny Dynguny, pod nazwami „Cywiny Dynguny PV I” oraz Cywiny Dynguny PV II”, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

    Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organów opiniujących zgodnie z art. 64 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższych opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 30.09.2021 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z up. Wójta

/-/ mgr Wojciech Wolder

  Sekretarz Gminy

Upubliczniono w dniach: od 02.08.2021 r. do 16.08.2021 r.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Cywiny Dynguny, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

 2. a/a

Sporządziła: Magdalena Bogdańska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-08-02 16:15
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-02 16:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.18.2021 z dnia 29.07.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.18.2021 z dnia 29.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-29 14:03

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 22 lipca 2021 roku

 • Obwieszczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-07-26 08:42
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.15.2021 z dnia 21.07.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.15.2021 z dnia 21.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-21 12:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.30.2021 z dnia 20.07.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-07-20
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-07-20 13:47

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.30.2021 z dnia 20.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-20 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.5.2021 z dnia 13.07.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.5.2021 z dnia 13.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-13
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-13 09:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.12.2021 z dnia 12.07.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-07-12
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-07-12 09:00

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.12.2021 z dnia 12.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-12 09:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.24.2021 z dnia 08.07.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-07-08
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-07-08 13:22

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.24.2021 z dnia 08.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-08
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-08 13:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.10.2021 z dnia 06.07.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.10.2021 z dnia 06.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-06 13:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.7.2021 z dnia 02.07.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-07-02
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-07-02 10:24
  • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
   ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 12:36

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.7.2021 z dnia 02.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-02 10:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.17.2021 z dnia 29.06.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-06-29
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-29 11:48

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.17.2021 z dnia 29.06.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-29 11:47
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 11:47

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

 • Obwieszczenie-Wody-Polskie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
   data wytworzenia: 2021-06-25
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-06-25 14:44
  • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
   ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 14:49

Metryka

 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-06-25 14:43
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 14:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6.5.2021 z dnia 23.06.2021 r.

 • Wszczęcie

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-23 09:32
 • wszczęcie 2

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-23 09:32

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6.5.2021 z dnia 23.06.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-23 09:31

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-23 09:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.5.11.2021 z dnia 22.06.2021 r.

 • Scan20210623090539_001

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-23 09:24
 • Scan20210623090539_002

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-23 09:24

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.5.11.2021 z dnia 22.06.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-23 09:22

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-23 09:24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 4 czerwca 2021 r.

 • Scan20210608150751_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-06-09
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-06-09 10:11
  • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
   ostatnia modyfikacja: 2021-06-09 10:17
 • Scan20210608150751_002

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 08.06.2021 r. PPGNiOŚ.6220.5.5.2021

 • 3caaa93f96e847e98cf04025cbb9b865jDX2GgaRs90eJv1Y-0
 • 3caaa93f96e847e98cf04025cbb9b865jDX2GgaRs90eJv1Y-1
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-06-08
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-06-08 16:01
  • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
   ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 16:07

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.37.2021 z dnia 31.05.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-05-31
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-05-31 14:56

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.37.2021 z dnia 31.05.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-05-31 14:55

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07.05.2021 r.

 • Obwieszczenie GDOŚ-1
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-05-14
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-05-14 14:27
  • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
   ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 14:28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 28.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.2.37.2021

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 28.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.2.37.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-04-28 11:44

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 26.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.4.28.2021

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 26.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.4.28.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-04-27 15:28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 26.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.4.24.2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-04-26 16:11
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-27 11:37

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                             Baboszewo, 15.04.2021 r.

PPGNiOŚ.6220.19.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwana dalej Kpa oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2,art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t. j.) zwana dalej „ooś”,

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 15.04.2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.1.17.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lutomierzyn dz. 86/6, gm. Baboszewo”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Z up. Wójta

/-/ mgr Wojciech Wolder

  Sekretarz Gminy

 

 

Upubliczniono w dniach: od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

 

1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Lutomierzyn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel.: (23) 661 10 91 w. 37

 

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-04-16 11:57
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-16 15:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13.04.2021 r. znak: PPGNiOŚ.6220.4.21.2021

 • Scan20210414121837_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-04-14
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-04-14 12:21
 • Scan20210414121837_002

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-04-14
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-04-14 12:21

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13.04.2021 r. znak: PPGNiOŚ.6220.4.21.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-04-14 12:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.13.2021 z dnia 07.04.2021 r.

 • Scan20210407143711_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-04-07
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-04-07 14:44
 • Scan20210407143711_002

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-04-07
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-04-07 14:44

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.13.2021 z dnia 07.04.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-04-07 14:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.31.2021 z dnia 31.03.2021r.

 • Obwieszczenie PPGNiOŚ.6220.2.31.2021 Wójta Gminy Baboszewo...

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.31.2021 z dnia 31.03.2021r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-03-31 11:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.5.2021 z dnia 23.03.2021 r.

 • Scan20210323134718_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-25 08:08
 • Scan20210325080531_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-25 08:08

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.5.2021 z dnia 23.03.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-25 08:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.15.2021 z dnia 15.03.2021 r.

 • Scan20210315134228_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-15
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-15 14:00
 • Scan20210315134228_003

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-15
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-15 14:00

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.15.2021 z dnia 15.03.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-15
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-15 14:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.25.2021 z dnia 10.03.2021 r.

 • Scan20210310105318_001

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-10 15:20
 • Scan20210310105318_002

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-10 15:20

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.25.2021 z dnia 10.03.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-10 15:17

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r.

 • Scan20210309142106_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-09
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-09 14:21

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-09
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-09 14:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo. PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 26.02.2021 r.

 • Obwieszczenie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-01 09:06

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo. PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 26.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-01 09:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.19.2020 z dnia 25.02.2021 r.

 • Scan20210225103918_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-25 10:42

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.19.2020 z dnia 25.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-25 10:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.16.2020 z dnia 24.02.2021 r.

 • Obw M 1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 11:19
 • Obw M 2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 11:19

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.16.2020 z dnia 24.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-24 11:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.13.2021 z dnia 24.02.2021 r.

 • Obw L 1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 11:11
 • Obw L 2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 11:11

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.13.2021 z dnia 24.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-24 11:10
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 11:14

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 18.12.2020 r.

 • Scan20210224081626_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 08:24
 • Scan20210224081711_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 08:24

drukuj (Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 18.12.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-24 08:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.18.2021 z dnia 22.02.2021 r.

 • Obw 1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-22
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-22 13:55
 • Obw 2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-22
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-22 13:55

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.18.2021 z dnia 22.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-22 13:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.11.2021 z dnia 16.02.2021 r.

 • Scan20210216161627_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-16 16:18
 • Scan20210216161627_002

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-16 16:18

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.11.2021 z dnia 16.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-16 16:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.11.2021 z dnia 10.02.2021 r.

 • Bez tytułu

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2021-02-10 14:56
 • zmodyfikował: Aleksandra Chojnowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 14:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 08.02.2021 r.

 • Scan20210208134615_Page_1
 • Scan20210208134615_Page_2

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 08.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-02-08 13:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.5.2020 z dnia 05.02.2021 r.

 • Scan20210205122435_Page_1
 • Scan20210205122435_Page_2

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.5.2020 z dnia 05.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-02-05 12:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.13.2020 z dnia 05.02.2021 r.

 • Scan20210205122350_Page_1
 • Scan20210205122350_Page_2

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.13.2020 z dnia 05.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-02-05 12:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.15.2020 z dnia 04.02.2021 r.

 • Obw 1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-04
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-04 12:55
 • Obw 2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-04
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-04 12:55

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.15.2020 z dnia 04.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-04 12:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.8.2021 z dnia 01.02.2021 r.

 • Obw L1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-01 14:12
 • Obw L2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-01 14:12

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.8.2021 z dnia 01.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-01 14:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.12.2020 z dnia 01.02.2021 r.

 • Obw M1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-01 14:11
 • Obw M2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-01 14:11

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.12.2020 z dnia 01.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-01 14:05

Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2021 roku

 • MX-2614N_20210129_094201

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-01-29 10:23

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.

 • Wody Polskie z 20.01.2021

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-01-26
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-01-26 13:24

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-01-26 13:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1708
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-22 08:33:54