Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Aktualizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-04-08 13:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 08.04.2022r

Informuję o stwierdzeniu braku koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko dla dokumentu pn. "Aktualizacja Programu
Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo"

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wygaszania w pkt I ppkt 1 lit.a) w pozycji 7 tabeli pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu drogowego od km 62+084,00 do km 62+785,00 drogi 5-7 udzielonego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w ramach zadania pt. "II Budowa Drogi 57 Olsztynek (551) - Płońsk (510),odcinek Pieńki - Płońsk" decyzja Dyrektora RZGW PGW WP z dnia 04.02.2019r. znak: WA.RUZ.421.127.2018.RB oraz udzielenie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch odcinków rowu przydrożnego wzdłuż projektowanej drogi 5-7 na działce nr 104, obręb Dłużniewo, gm. Baboszewo woj. mazowieckie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.55.2022.MG z dnia 11.03.2022r

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informacji oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę polegającą na jego zarurowaniu na odcinku 30m zlokalizowanego na działce nr 206/8 obrębie Baboszewo, gmina Baboszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.34.2021 z dnia 28.02.2022 r.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-02-28 14:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.21.2021 z dnia 28.02.2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-02-28 14:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.10.18.2021 z dnia 28.02.2022 r.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-02-28 14:49

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.02.2022 r.

 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.02.2022 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Krysiak
   data wytworzenia: 2022-02-16
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2022-02-16 14:07
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:07
 • Scan20220216134546_001

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Krysiak
   data wytworzenia: 2022-02-16
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2022-02-16 14:07

drukuj (Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.02.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Krysiak
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-02-16 14:05

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.371.2021.MG z dnia 07.02.2022r

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowu przydrożnego R1 wraz z przepustami, na przebudowę rowu melioracyjnego R-N polegającą na przebudowie istniejącego przepustu, na wykonanie drenażu francuskiego D1 i D2 w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Budowa drogi gminnej nr 300160W w miejscowości Dłużniewo przez wieś" realizowanego na działkach nr 41,8,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46/2,46/3,46/4,47/1,47/2,48 w obrębie Dłużniewo, gmina  Baboszewo, powiat płoński, woj.mazowieckie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-02-10 12:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10.02.2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Baboszewo na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2022-02-10
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2022-02-10 08:24
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-11 08:54

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10.02.2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Baboszewo na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-02-10 08:24

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-02-10 08:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.43.2021 z dnia 08.02.2022 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.43.2021 z dnia 08.02.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-02-08 12:00

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.371.2021.MG z dnia 25.01.2022 r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.371.2021.MG z dnia 25.01.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.10.14.2021 z dnia 18.01.2022 r.

        Baboszewo, 18.01.2022 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                

PPGNiOŚ.6220.10.14.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

                Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 09.11.2021 r.  firmy Electrum PV 4 Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 15/1, 15/2 i 16, obręb Lutomierzyn, gmina Baboszewo” został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia w/w wniosku.

         Ponadto informuję, iż że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia nie może zostać załatwiona w terminie wskazanym w Kpa. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 28.02.2022 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00), a także o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art.  10. §  1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

 Art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

            1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach    szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

            2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 19.01.2022 r. do 02.02.2022 r.

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń we wsi Lutomierzyn i Niedarzyn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.10.14.2021 z dnia 18.01.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-01-19 09:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.17.2021 z dnia 18.01.2022 r.

        Baboszewo, 18.01.2022 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                

PPGNiOŚ.6220.11.17.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

              Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 09.11.2021 r.  firmy Electrum PV 4 Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 44, 43, 47, obręb Dramin, gmina Baboszewo” został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia w/w wniosku.

         Ponadto informuję, iż że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia nie może zostać załatwiona w terminie wskazanym w Kpa. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 28.02.2022 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00), a także o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art.  10. §  1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

 Art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

            1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach    szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

            2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 19.01.2022 r. do 02.02.2022 r.

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Dramin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl; tablica ogłoszeń
  w miejscowości Kruszenica, tablica ogłoszeń UG Raciąż oraz strona BIP Gminy Raciąż http://bip.gminaraciaz.iap.pl/)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.17.2021 z dnia 18.01.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-01-19 08:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.27.2021 z dnia 18.01.2022 r.

        Baboszewo, 18.01.2022 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                

PPGNiOŚ.6220.12.27.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

             Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 09.11.2021 r.  firmy Electrum PV 4 Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działce nr 4 obręb  Brzeście Samo, gmina Baboszewo” został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia w/w wniosku.

         Ponadto informuję, iż że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia nie może zostać załatwiona w terminie wskazanym w Kpa. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 28.02.2022 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00), a także o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art.  10. §  1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

 Art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

            1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach    szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

            2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 19.01.2022 r. do 02.02.2022 r.

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Nowe Cieszkowo, Mystkowo, Brzeście Samo, Brzeście Nowe, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl;
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.27.2021 z dnia 18.01.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-01-19 08:48
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-19 08:48

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.371.2021.MG z dnia 30.12.2021 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowu przydrożnego R1 wraz z przepustami, na przebudowę rowu melioracyjnego R-N polegającą na przebudowie istniejącego przepustu, na wykonanie drenażu francuskiego D1 i D2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej nr 300160W w miejscowości Dłużniewo przez wieś" realizowanego na działkach nr 41,8,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46/2,46/3,46/4,47/1,47/2,48 w obrębie Dłużniewo, gmina Baboszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ,1.4210.30S.2021.MG z dnia 29.12.2021 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów melioracyjnych polegającą na przebudowie istniejących przepustów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo - Galominek"

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.22.2021 z dnia 03.01.2022 r.

                                          Baboszewo, 03.01.2022 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO

PPGNiOŚ.6220.12.22.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

               Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej Kpa oraz art. 64 ust. 1 pkt. 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej „ooś”, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działce nr 4, obręb Brzeście Samo, gmina Baboszewo”, Wójt Gminy Baboszewo zawiadamia, że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 29.12.2021 r., wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, znak: PPIS.ZNS.471.254.2021.79 z dnia 28.12.2021 r.

          Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Upubliczniono w dniach: od 03.01.2022 r. do 17.01.2022 r.

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Nowe Cieszkowo, Mystkowo, Brzeście Samo, Brzeście Nowe, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl;
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.22.2021 z dnia 03.01.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-01-03 12:44
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 12:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.14.2021 z dnia 03.01.2022 r.

                                     Baboszewo, 03.01.2022 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO

PPGNiOŚ.6220.11.14.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

               Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej Kpa oraz art. 64 ust. 1 pkt. 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej „ooś”, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 44, 43, 47, obręb Dramin, gmina Baboszewo”, Wójt Gminy Baboszewo zawiadamia, że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 29.12.2021 r., wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, znak: PPIS.ZNS.471.252.2021.77 z dnia 28.12.2021 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Upubliczniono w dniach: od 03.01.2022 r. do 17.01.2022 r. 

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Dramin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl; tablica ogłoszeń
  w miejscowości Kruszenica, tablica ogłoszeń UG Raciąż oraz strona BIP Gminy Raciąż http://bip.gminaraciaz.iap.pl/)
 2. a/a

Sporządziła: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.14.2021 z dnia 03.01.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-01-03 11:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.10.11.2021 z dnia 03.01.2022 r.

                          Baboszewo, 03.01.2022 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO 

PPGNiOŚ.6220.10.11.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej „ooś”, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 15/1, 15/2 i 16, obręb Lutomierzyn, gmina Baboszewo”, Wójt Gminy Baboszewo zawiadamia, że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 29.12.2021 r., wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, znak: PPIS.ZNS.471.253.2021.78 z dnia 28.12.2021 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Upubliczniono w dniach: od 03.01.2022 r. do 17.01.2022 r.

 

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Lutomierzyn i Niedarzyn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.10.11.2021 z dnia 03.01.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2022-01-03 11:07
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-03 11:27

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 grudnia 2021

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
   data wytworzenia: 2021-12-29
  • opublikował: Sebastian Jopek
   data publikacji: 2021-12-29 09:52
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-11 08:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2021-12-29 09:51

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 21 grudnia 2021 r. sygn. WA.ZUZ.1.420.305.2021.MG

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 21 grudnia 2021 r. sygn. WA.ZUZ.1.420.305.2021.MG)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-27 11:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.17.2021 z dnia 22.12.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.17.2021 z dnia 22.12.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-22 13:26

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.305.2021.MG z dnia 25.11.2021 r.

 • Obwieszczenie z dnia 25.11.2021

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-12-22 09:39

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.305.2021.MG z dnia 25.11.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-22 09:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.11.2021 z dnia 16.12.2021 r.

 WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                     Baboszewo,16.12.2021 r.            

PPGNiOŚ.6220.11.11.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z 64 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej „ooś”,

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 13.12.2021 r. wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak pisma: WOOŚ-I.4220.2048.2021.IP z dnia 10.12.2021 r., w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 44, 43, 47, obręb Dramin, gmina Baboszewo”.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 16.12.2021 r. do 30.12.2021 r.

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

       Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Dramin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl; tablica ogłoszeń
  w miejscowości Kruszenica, tablica ogłoszeń UG Raciąż oraz strona BIP Gminy Raciąż http://bip.gminaraciaz.iap.pl/)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.11.2021 z dnia 16.12.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-16 10:16
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 10:17

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak sprawy:DLI-III.7621.10.2021.KM.4

 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak sprawy:DLI-III.7621.10.2021.KM.4

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
   data wytworzenia: 2021-12-13
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-12-13 14:45
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:18

drukuj (Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak sprawy:DLI-III.7621.10.2021.KM.4)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-13 14:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.12.2021 z dnia 06.12.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.12.12.2021 z dnia 06.12.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-07 10:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.8.2021 z dnia 06.12.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.11.8.2021 z dnia 06.12.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-07 10:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.10.8.2021 z dnia 06.12.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.10.8.2021 z dnia 06.12.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-07 10:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.35.2021 z dnia 06.12.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-12-06
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-12-06 14:28

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.35.2021 z dnia 06.12.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-12-06
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-12-06 14:28

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                        

Baboszewo, 24.11.2021 r.

PPGNiOŚ.6220.11.5.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”,

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że dnia 09.11.2021 r. na wniosek firmy Electrum PV 4 Sp. z o. o. ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 44, 43, 47, obręb Dramin, gmina Baboszewo, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 24.11.2021 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „ Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 24.11.2021 r. do 08.12.2021 r.

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa                                        

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Dramin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl; tablica ogłoszeń
  w miejscowości Kruszenica, tablica ogłoszeń UG Raciąż oraz strona BIP Gminy Raciąż http://bip.gminaraciaz.iap.pl/)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-24 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-24 11:46

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące rozpoczęcia konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące rozpoczęcia konsultacji z właścicielami i użytkownikami...

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-11-23
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-11-23 14:31
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:23
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące rozpoczęcia konsultacji z właścicielami i użytkownikami...

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-11-23
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-11-23 14:31
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:23

drukuj (Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące rozpoczęcia konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-23 14:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-11-23
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-11-23 14:28
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-11 07:55

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-23 14:27

 

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-23 14:27

                                                                                                                                                                                                                                                           Baboszewo, 17.11.2021 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO

PPGNiOŚ.6220.12.5.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”,

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 09.11.2021 r. na wniosek firmy Electrum PV 4 Sp. z o. o. ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działce nr 4, obręb Brzeście Samo, gmina Baboszewo, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 18.11.2021 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „ Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od  18.11.2021 r. do 02.12.2021 r.        

/-/ z Up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowościach: Nowe Cieszkowo, Mystkowo, Brzeście Samo, Brzeście Nowe, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl;)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-18 14:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-11-18
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-11-18 14:34

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-18 14:28

 

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-18 14:23

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”,

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 09.11.2021 r. na wniosek firmy Electrum PV 4 Sp. z o. o. ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii na działkach nr 15/1, 15/2 i 16, obręb Lutomierzyn, gmina Baboszewo, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 18.11.2021 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „ Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 18.11.2021 r. do 02.12.2021 r.

 

/-/ z up. WÓJTA

mgr Paulina Dobrzyńska

Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
i Rolnictwa

              

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowościach Lutomierzyn i Niedarzyn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-18 14:09
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-18 14:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-11-18
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-11-18 14:10

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-18 14:09

 

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-11-18 14:22

Obwieszczenie z dnia 29.10.2021.

 • Obwieszczenie 1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
   data wytworzenia: 2021-10-29
  • opublikował: Marcin Traczyk
   data publikacji: 2021-10-29 14:09
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:25
 • Obwieszczenie 2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
   data wytworzenia: 2021-10-29
  • opublikował: Marcin Traczyk
   data publikacji: 2021-10-29 14:09
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:25

Metryka

 • opublikował: Marcin Traczyk
  data publikacji: 2021-10-29 14:07

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                                                         Baboszewo, 22.10.2021 r.

PPGNiOŚ.6220.6.31.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 14.06.2021 r.  firmy Energia Bukowsko Sp. z o. o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 26/2, położonej w obrębie Lutomierzyn”, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia w/w wniosku.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 22.10.2021 r. do 05.11.2021 r.

 

                                                          /-/ z up. WÓJTA

                                                                   mgr Paulina Dobrzyńska

                                                                    Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego,
                                                                      Gospodarki Nieruchomościami
                                                                      i Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska
                                                                    i Rolnictwa

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń we wsi Lutomierzyn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

 


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-22 08:29
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 08:33

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.209.2021.MW z dnia 30.09.2021 r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.209.2021.MW z dnia 30.09.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-10-05
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-10-05 14:17
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:26

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.209.2021.MW z dnia 30.09.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-05 14:16

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Baboszewo

 

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                                      Baboszewo, dnia 01.10.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Baboszewo

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. Uz 2021 r., poz. 1275 ze zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Baboszewo

od dnia 01/10/2021 do dnia 30/11/2021, w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pokój nr 27, piętro I, w godzinach pracy Urzędu poniedziałek –czwartek: 730 - 1530 i piątek 700 – 1500.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku

 

 

/-/ wz. WÓJTA

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Baboszewo)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Wolder
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 08:38
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-01 09:23

 

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-10-01 08:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.19.2021 z dnia 30.09.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.19.2021 z dnia 30.09.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-09-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-09-30 09:02
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:26

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.19.2021 z dnia 30.09.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-09-30 09:01

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-09-30 09:01

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2021-09-07 15:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.16.2021 z dnia 30.08.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.16.2021 z dnia 30.08.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-30 10:20
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:28
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.16.2021 z dnia 30.08.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-30 10:20
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:28

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.16.2021 z dnia 30.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 10:18

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 10:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.28.2021 z dnia 30.08.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.28.2021 z dnia 30.08.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-30 10:07
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:29
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.28.2021 z dnia 30.08.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-30
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-30 10:07
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:29

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.28.2021 z dnia 30.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 10:05

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 10:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.36.2021 z dnia 27.08.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.36.2021 z dnia 27.08.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-27
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-27 09:04
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:30

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.36.2021 z dnia 27.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-27 09:03

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-27 09:04

Obwieszczenie PPGNiOŚ.6220.7.14.2021 z dnia 25.08.2021 r.

 • Obwieszczenie PPGNiOŚ.6220.7.14.2021 z dnia 25.08.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-25 10:00
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:30
 • Obwieszczenie PPGNiOŚ.6220.7.14.2021 z dnia 25.08.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-25 10:00
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:31

drukuj (Obwieszczenie PPGNiOŚ.6220.7.14.2021 z dnia 25.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-25 09:57

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-25 09:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.25.2021 z dnia 25.08.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.25.2021 z dnia 25.08.2021 r.

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-25 09:28
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:37

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.25.2021 z dnia 25.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-25 09:28

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-25 09:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-20 08:51
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:38
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-08-20 08:51
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:38

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.23.2021 z dnia 20.08.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Wolder
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-20 08:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Wolder
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-08-20 08:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 sierpnia 2021 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 04.08.2021 r. PPGNiOŚ.6220.7.10.2021

Baboszewo,04.08.2021 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO

PPGNiOŚ.6220.7.10.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

      Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j, zwanej dalej „Kpa”) oraz z 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej „ooś”),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu:

 • 03.08.2021 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak pisma: PPIS.ZNS.471.156.2021.46 z dnia 28.07.2021 r.,

 • 03.08.2021 r. wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak pisma: WOOŚ-I.4220.1127.2021.IP z dnia 02.08.2021 r.,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji dwóch odnawialnych źródeł energii wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na dz. ewid. nr 77/1 obręb Cywiny Dynguny, pod nazwami „Cywiny Dynguny PVI” oraz „Cywiny Dynguny PVII” ”.

     Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 04.08.2021 r. do 18.08.2021 r.

/-/ z up. WÓJTA

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Cywiny Dynguny oraz tablica ogłoszeń UG Baboszewo, strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

  Sporządziła: Magdalena Bogdańska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-08-04
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-08-04 14:55
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-04 14:55

OBWIESZCZENIE z dnia 02.08.2021 r. PPGNiOŚ.6220.7.8.2021

PPGNiOŚ.6220.7.8.2021                                                                                                   Baboszewo, 02.08.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), zwana dalej Kpa, w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej „ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji dwóch odnawialnych źródeł energii wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na dz. ewid. nr 77/1, obręb Cywiny Dynguny, pod nazwami „Cywiny Dynguny PV I” oraz Cywiny Dynguny PV II”, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

    Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organów opiniujących zgodnie z art. 64 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższych opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 30.09.2021 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z up. Wójta

/-/ mgr Wojciech Wolder

  Sekretarz Gminy

Upubliczniono w dniach: od 02.08.2021 r. do 16.08.2021 r.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Cywiny Dynguny, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

 2. a/a

Sporządziła: Magdalena Bogdańska, tel. (23) 661 10 91 w. 37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-08-02 16:15
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-02 16:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.18.2021 z dnia 29.07.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.18.2021 z dnia 29.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-29 14:03

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 22 lipca 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-07-26 08:42
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.15.2021 z dnia 21.07.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.15.2021 z dnia 21.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-21 12:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.30.2021 z dnia 20.07.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-07-20
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-07-20 13:47

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.30.2021 z dnia 20.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-20 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.5.2021 z dnia 13.07.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.5.2021 z dnia 13.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-13
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-13 09:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.12.2021 z dnia 12.07.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-07-12
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-07-12 09:00

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.12.2021 z dnia 12.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-12 09:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.24.2021 z dnia 08.07.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-07-08
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-07-08 13:22

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.24.2021 z dnia 08.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-08
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-08 13:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.10.2021 z dnia 06.07.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.10.2021 z dnia 06.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-06 13:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.7.2021 z dnia 02.07.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-07-02
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-07-02 10:24
  • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
   ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 12:36

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.7.2021 z dnia 02.07.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-07-02 10:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.17.2021 z dnia 29.06.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-06-29
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-29 11:48

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.17.2021 z dnia 29.06.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-29 11:47
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 11:47

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 23 czerwca 2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
   data wytworzenia: 2021-06-25
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-06-25 14:44
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 09:46

Metryka

 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-06-25 14:43
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 14:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6.5.2021 z dnia 23.06.2021 r.

 • Wszczęcie

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-23 09:32
 • wszczęcie 2

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-23 09:32

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6.5.2021 z dnia 23.06.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-23 09:31

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-23 09:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.5.11.2021 z dnia 22.06.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.5.11.2021 z dnia 22.06.2021 r.

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-23 09:24
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:05
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.5.11.2021 z dnia 22.06.2021 r.

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-06-23 09:24
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:06

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.5.11.2021 z dnia 22.06.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-23 09:22

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-06-23 09:24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 4 czerwca 2021 r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 4 czerwca 2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-06-09
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-06-09 10:11
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:06
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 4 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 08.06.2021 r. PPGNiOŚ.6220.5.5.2021

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 08.06.2021 r. PPGNiOŚ.6220.5.5.2021
 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 08.06.2021 r. PPGNiOŚ.6220.5.5.2021
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-06-08
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-06-08 16:01
  • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
   ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 16:07

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.37.2021 z dnia 31.05.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-05-31
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-05-31 14:56

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.37.2021 z dnia 31.05.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-05-31 14:55

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07.05.2021 r.

 • Obwieszczenie GDOŚ-1
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-05-14
  • opublikował: Iwona Szczepańska
   data publikacji: 2021-05-14 14:27
  • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
   ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 14:28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 28.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.2.37.2021

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 28.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.2.37.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-04-28 11:44

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 26.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.4.28.2021

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 26.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.4.28.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-04-27 15:28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 26.04.2021 r. znak PPGNiOŚ.6220.4.24.2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-04-26 16:11
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-27 11:37

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                             Baboszewo, 15.04.2021 r.

PPGNiOŚ.6220.19.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwana dalej Kpa oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2,art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t. j.) zwana dalej „ooś”,

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 15.04.2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.1.17.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lutomierzyn dz. 86/6, gm. Baboszewo”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Z up. Wójta

/-/ mgr Wojciech Wolder

  Sekretarz Gminy

 

 

Upubliczniono w dniach: od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

 

1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Lutomierzyn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel.: (23) 661 10 91 w. 37

 

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2021-04-16 11:57
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-16 15:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13.04.2021 r. znak: PPGNiOŚ.6220.4.21.2021

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13.04.2021 r. znak: PPGNiOŚ.6220.4.21.2021

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-04-14
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-04-14 12:21
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:10
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13.04.2021 r. znak: PPGNiOŚ.6220.4.21.2021

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-04-14
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-04-14 12:21
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:10

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13.04.2021 r. znak: PPGNiOŚ.6220.4.21.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-04-14 12:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.13.2021 z dnia 07.04.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.13.2021 z dnia 07.04.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-04-07
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-04-07 14:44
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:11
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.13.2021 z dnia 07.04.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-04-07
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-04-07 14:44
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:12

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.13.2021 z dnia 07.04.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-04-07 14:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.31.2021 z dnia 31.03.2021r.

 • Obwieszczenie PPGNiOŚ.6220.2.31.2021 Wójta Gminy Baboszewo z nia 31.03.2021r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.31.2021 z dnia 31.03.2021r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-03-31 11:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.5.2021 z dnia 23.03.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.5.2021 z dnia 23.03.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-25 08:08
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:13
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.5.2021 z dnia 23.03.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-25 08:08
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:13

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.4.5.2021 z dnia 23.03.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-25 08:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.15.2021 z dnia 15.03.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.15.2021 z dnia 15.03.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-15
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-15 14:00
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:15
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.15.2021 z dnia 15.03.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-15
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-15 14:00
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:16

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.15.2021 z dnia 15.03.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-15
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-15 14:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.25.2021 z dnia 10.03.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.25.2021 z dnia 10.03.2021 r.

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-10 15:20
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:17
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.25.2021 z dnia 10.03.2021 r.

  Metryka

  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-10 15:20
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:17

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.25.2021 z dnia 10.03.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-10 15:17

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-09
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-09 14:21
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:18

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-09
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-09 14:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo. PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 26.02.2021 r.

 • Obwieszczenie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-03-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-03-01 09:06

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo. PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 26.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-03-01 09:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.19.2020 z dnia 25.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.19.2020 z dnia 25.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-25
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-25 10:42
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:18

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.19.2020 z dnia 25.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-25 10:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.16.2020 z dnia 24.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.16.2020 z dnia 24.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 11:19
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:19
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.16.2020 z dnia 24.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 11:19
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:20

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.16.2020 z dnia 24.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-24 11:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.13.2021 z dnia 24.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.13.2021 z dnia 24.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 11:11
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:21
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.13.2021 z dnia 24.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 11:11
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:22

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.13.2021 z dnia 24.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-24 11:10
 • zmodyfikował: Paulina Dobrzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 11:14

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 18.12.2020 r.

 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 18.12.2020 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 08:24
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:23
 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 18.12.2020 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
   data wytworzenia: 2021-02-24
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-24 08:24
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:23

drukuj (Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 18.12.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-24 08:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.18.2021 z dnia 22.02.2021 r.

 • Obw 1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-22
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-22 13:55
 • Obw 2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-22
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-22 13:55

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.18.2021 z dnia 22.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-22 13:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.11.2021 z dnia 16.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.11.2021 z dnia 16.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-16 16:18
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:23
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.11.2021 z dnia 16.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-16 16:18
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:24

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.11.2021 z dnia 16.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-16 16:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.11.2021 z dnia 10.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.11.2021 z dnia 10.02.2021 r.

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2021-02-10 14:56
 • zmodyfikował: Aleksandra Chojnowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 14:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 08.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 08.02.2021 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 08.02.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.3.2020 z dnia 08.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-02-08 13:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.5.2020 z dnia 05.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.5.2020 z dnia 05.02.2021 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.5.2020 z dnia 05.02.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.2.5.2020 z dnia 05.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-02-05 12:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.13.2020 z dnia 05.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.13.2020 z dnia 05.02.2021 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.13.2020 z dnia 05.02.2021 r.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.13.2020 z dnia 05.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-02-05 12:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.15.2020 z dnia 04.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.15.2020 z dnia 04.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-04
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-04 12:55
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:31
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.15.2020 z dnia 04.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-04
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-04 12:55
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:31

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.4.15.2020 z dnia 04.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-04 12:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.8.2021 z dnia 01.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.8.2021 z dnia 01.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-01 14:12
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:32
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.8.2021 z dnia 01.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-01 14:12
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:32

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.1.8.2021 z dnia 01.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-01 14:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.12.2020 z dnia 01.02.2021 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.12.2020 z dnia 01.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-01 14:11
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:32
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.12.2020 z dnia 01.02.2021 r.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-02-01
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-02-01 14:11
  • zmodyfikował: Sebastian Jopek
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 10:33

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.5.12.2020 z dnia 01.02.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-02-01 14:05

Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2021 roku

 • Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Paweł Długoszewski
  data publikacji: 2021-01-29 10:23

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.

 • Wody Polskie z 20.01.2021

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
   data wytworzenia: 2021-01-26
  • opublikował: Paulina Dobrzyńska
   data publikacji: 2021-01-26 13:24

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Dobrzyńska
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Paulina Dobrzyńska
  data publikacji: 2021-01-26 13:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6374
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-08 13:21:27