Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Strona Internetowa Zamawiającego www.ugbaboszewo.bip.org.pl

ZP.ZO.271.3.2015

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

na usługi: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia LED z linią 

elektroenergetyczną kablową w Baboszewie (Gmina Baboszewo, pow. płoński, woj.

mazowieckie).


Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe .

I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono: na stronie internetowej 

Zamawiającego – www.ugbaboszewo.bip.org.pl , data zamieszczenia 18.06.2015 r. -na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Baboszewo, data zamieszczenia 18.06.2015.

II.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
woj. mazowieckie, tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, faks 23 6611071.

  • Adres strony internetowej zamawiającego, na której znajduje się szczegółowy opis zamówienia:

    www.ugbaboszewo.bip.org.pl

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia LED z linią elektroenergetyczną kablową

w Baboszewie na ul. Akacjowej - ok. 135 m, Wrzosowej- ok.110 m, Zielonej – ok.500 m, Jaśminowej – ok.
110 m.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) Uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień , opinii i decyzji niezbędnych do wykonania projektu. (Zamawiający zlecił wykonanie aktualnych map do celów projektowych budowy oświetlenia z linią elektroenergetyczną kablową na Akacjowej, Wrzosowej, Zielonej, Jaśminowej i przekaże je Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie do 10.07.2015 r.)

2) Opracowanie dokumentacji projektowej – 4 egz.

a) kosztorys inwestorski – 1 egz.

b) przedmiar robót – 1 egz.

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz.

d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 4 egz.)

3) Oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Przedmiary należy dodatkowo zapisać z uniwersalnym rozszerzeniem (.ath).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-07 13:31

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 643704
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-28 14:18

Stopka strony