Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Obowiązek informacyjny dla uczestników sesji Rady Gminy Baboszewo

- rejestracja i transmisja posiedzeń Rady Gminy (wizja i fonia), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Marzannę Juchner, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy. Obrady sesji Rady Gminy Baboszewo są utrwalane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet (YouTube), natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej https://www.bip.gminababoszewo.pl

5. Dane osobowe nie pochodzą od osób trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w sieci Internet mogą być podmioty o których mowa wyżej.

7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa – bezterminowo.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniach sesji Rady Gminy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani przetwarzania danych w celu profilowania.


REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

wobec osób uczestniczących w sesji Rady Gminy Baboszewo

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych , nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa.

Art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad Rady Gminy Baboszewo są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

Podczas sesji Rady Gminy Baboszewo odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio i wideo osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach i publikowane w sieci Internet (kanał YouTube) w celu transparentności działań Rady Gminy Baboszewo. Biorąc udział w sesji Rady Gminy Baboszewo, dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej wizerunku, tym samym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a z uwagi na fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Urzędzie Gminy Baboszewo (Administratorze Danych Osobowych) uzyskanie odrębnej zgody od wszystkich osób widocznych na nagraniach nie jest konieczne.

Udział w publicznej sesji Rady Gminy Baboszewo, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie sesja Rady Gminy Baboszewo, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego podczas sesji na określonych polach eksploatacji, tj. na stronie BIP - https://www.bip.gminababoszewo.pl oraz kanale YouTube w celu transparentności działań Gminy Baboszewo.

Uzasadnienie:

Wizerunek osoby fizycznej jest daną osobową w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO. Administrator danych – Urząd Gminy Baboszewo reprezentowany przez Wójta Gminy Baboszewo, posługując się wizerunkiem osoby fizycznej dopuszcza się przetwarzania danych osobowych. Natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób uczestniczących w sesji, nie ma konieczności uzyskiwania ich zgody, gdyż według art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Wskazane przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznych nakładają na Gminę Baboszewo obowiązki, dla realizacji których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych uczestników sesji. Ponad to, zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana w szczególności, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub gdy chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, społecznych, zawodowych.

Koniecznym jest z kolei wypełnienie przez Administratora danych – Urząd Gminy Baboszewo obowiązku informacyjnego względem osób uczestniczących w publicznych sesjach Rady Gminy Baboszewo. RODO nie precyzuje, w jakiej formie powinien być spełniony niniejszy obowiązek. Może to być informacja pisemna, elektroniczna, a w niektórych przypadkach nawet ustna. Zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO) Administrator danych powinien umieć wykazać, że wypełnił obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami RODO. W związku z tym klauzula informacyjna wobec osób uczestniczących w jawnych sesjach Rady Gminy Baboszewo będzie zamieszczona na stronie www.bip.gminababoszewo.pl oraz w widocznym miejscu przed wejściem na salę obrad/sesji Rady Gminy Baboszewo.

Dodatkowo przed wejściem na salę obrad/sesji umieszczony będzie piktogram kamery informujący o nagraniach w formie audio i wideo sesji Rady Gminy Baboszewo.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.);

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.);

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1781).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5544
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 10:29:39