Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVI/87/2004

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Baboszewo na lata 2004 – 2013

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. . DzU z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. DzU z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, DzU z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w związku z uchwałą Nr XV/83/2004 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Baboszewo na lata 2004 – 2013 Rada Gminy Baboszewo uchwala co następuje :

§ 1

Przyjąć Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baboszewo na lata 2004 – 2013 o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                       Tadeusz Kowalkowski

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1012
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-23 10:38

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 641890
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 09:46

Stopka strony