Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Baboszewo

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2014r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r poz.1490 ze zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzący w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Baboszewie oraz na stronie internetowej - biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy w Baboszewie. Nieruchomość położona w miejscowości Cywiny Dynguny gm. Baboszewo, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym:

 • działka nr 105/2 o powierzchni 0,1119 ha

  Cena wywoławcza 7.600 zł

   

Na w/w nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baboszewo Uchwała nr XXI/102/2001 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2001 roku, przeznaczona jest pod uprawy polowe.

Opisana nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży:

- Uchwałą Nr XLVIII.366.2023 z dnia 08 lutego 2023r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz Zarządzeniem Nr ORG.0050.20.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13 lutego 2023 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2023r o godz.1000 w Urzędzie Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A pok. Nr 7

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy w Baboszewie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóżniej w dniu 27 marca 2023r, pod rygorem organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicz się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Baboszewo zastrzega prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Szczegółowe informacje udzielane są pod tel./023/661-10-91 w 39

 

Wójt Gminy Baboszewo

/-/

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Jasińska
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-03-06 10:55

Załącznik:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Jasińska
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-03-06 11:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-06 11:00:33