Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2014

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 201 3r poz.1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Nadaję Urzędowi Gminy Baboszewo Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Baboszewo stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo Nr 1/2013 z dnia 29 marca 2013 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baboszewo.

                                                                                                                                     Wójt Gminy Baboszewo

                                                                                                                               mgr inż. Wiesław Przedpełski  

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 994
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-20 11:52

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 694038
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-24 13:28

Stopka strony