Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Kierownik Referatu: Robert Krysiak,

 pok. 19, tel. 23 661 10 91 wew. 29

Zastępca Kierownika Referatu: Marcin Tomczewski

Infrastruktura Techniczna, Fundusz Sołecki - pok. 19, tel. wew. 29

Inwestycje - pok. 19, tel. wew. 29

Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych  - pok. 28, wew. 38

Do zadań Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej należy przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych poprzez koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie całego procesu inwestycyjnego, realizacja spraw z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a w szczególności:

 1. w zakresie inwestycji

  1. planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:

   1. zaopatrzenia w wodę,

   2. zaopatrzenia w energię elektryczną,

   3. zaopatrzenia w energię cieplną i paliwa gazowe,

   4. kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

   5. urządzeń sanitarnych,

   6. gminnych dróg i mostów,

   7. urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych,

   8. budownictwa komunalnego i budownictwa socjalnego.

  2. opracowanie we współpracy z Referatem Finansowo - Podatkowym oraz właściwymi merytorycznie referatami strategii rozwoju Gminy Baboszewo, wieloletnich planów inwestycyjnych, programów, analiz, prognoz rozwojowych, ich aktualizacja oraz monitorowanie realizacji,

  3. udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych, określanie rozmiaru inwestycji, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonywanie robot,

  4. koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych,

  5. ustalanie kosztów inwestycji oraz udział w przygotowywaniu projektu budżetu na dany rok,

  6. przygotowywanie pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego,

  7. pozyskiwanie środków na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Gminy, współpraca w zakresie ustalania potrzeb finansowych na zadania inwestycyjne, terminowości ich wydatkowania oraz spełnienia kryteriów wynikających z zasad przyznawania pomocy finansowej oraz sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizacją inwestycji i remontów,

  8. wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały Rady i finansowanych z budżetu gminy,

  9. przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:

   1. sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,

   2. sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,

   3. ustalanie od wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

   4. sporządzanie projektów zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,

   5. nadzór nad przekazywaniem stosownych dokumentów gwarancyjnych na wykonaną robotę, usługę, dostawę,

   6. organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych,

  10. opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami Gminy,

  11. opracowywanie planu zadań wynikającego z planów inwestycyjnych Gminy, prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją inwestycji własnych samorządu finansowych z budżetu Gminy oraz środków pochodzących ze źródeł pozabudżetowych, a w szczególności: uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń i decyzji, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja procesu inwestycyjnego, uzyskanie pozwolenia na budowę, rozliczenie zadaniowe inwestycji, wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

  12. prowadzenie spraw w zakresie merytorycznym wynikających z wyodrębnienia funduszu sołeckiego,

 2. w zakresie administrowania drogami publicznymi, mostami i placami:

  1. budowa i modernizacja i remonty dróg i mostów, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat, oznakowanie i numeracja dróg, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, prowadzenie ewidencji dróg,

  2. ustalanie miejsc postojowych,

  3. ustalanie sieci przystanków, określanie potrzeb remontowych, koordynowanie rozkładów jazdy,

  4. wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej,

  5. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem gminy,

  6. wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam w pasach drogowych dróg gminnych,

  7. współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4717
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 11:59:25