Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Głosowanie korespondencyjne - najważniejsze infromacje

UWAGA! Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem (I tura w dniu 28 czerwca 2020 ) dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tura w dniu 12 lipca 2020r.). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić taki zamiar w odniesieniu do ponownego głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowanie może być zgłoszony:

do dnia 30 czerwca 2020 r. – przez wszystkich wyborców;

• do dnia 7 lipca 2020 r. – przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);

• do dnia 10 lipca 2020 r. – przez wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

• elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP

• papierowo – poprzez dostarczenie zgłoszenia do Urzędu Gminy w Baboszewie w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego

• ustnie – osobiście przez wyborcę w w godzinach pracy Urzędu

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

• nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,

• wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego,

• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie.

 

UWAGA! Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

• w zakładach leczniczych,

• w domach pomocy społecznej,

• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

 

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

6) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

 

Jak przebiega głosowanie korespondencyjne?

1. Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, Urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do jego uzupełnienia (może to zrobić elektronicznie lub telefonicznie).

2. Do wyborcy, który wskazał w zgłoszeniu adres dostarczenia pakietu, pakiet dostarcza Poczta Polska lub pracownik Urzędu Gminy w Baboszewo

3. Wyborca który zadeklarował w zgłoszeniu chęć osobistego odbioru pakietu może go odebrać w Urzędzie Gminy w Baboszewie. Informacja o przygotowaniu pakietu do odbioru zostanie przekazana wyborcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Koperta zwrotna zaadresowana do Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie, w którym wyborca ujęty jest w spisie wyborców może zostać:

- wrzucona do skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) do piątku 10 lipca br.,

- dostarczona do Urzędu Gminy w Baboszewo do piątku 10 lipca br. w godzinach pracy urzędu do godz. 15.00

- dostarczona w dniu wyborów do Obwodowej Komisji Wyborczej, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców

5. W dniu głosowania pracownicy Poczty Polskiej i Urzędu Gminy Baboszewo dostarczą do właściwych Obwodowych Komisji Wyborczych koperty zwrotne odebrane od wyborców.

  • opublikował: Marta Dygan
    data publikacji: 2020-06-30 12:35
  • zmodyfikował: Marta Dygan
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 12:47

Wzór zgłoszenia głosowania korespondecyjnego

  • opublikował: Marta Dygan
    data publikacji: 2020-06-30 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 317
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-30 12:47

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 695178
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-24 13:28

Stopka strony