Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE BABOSZEWO

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY BABOSZEWO

Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo będzie realizowany przez Carbon – Łęg w Łęgu Kościelnym.  

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany w godz. 7:00-19:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100m. Gdy ta odległość jest większa niż 100m odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Baboszewie, ul. Warszawska 9E czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00-15:00 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz.. 10:00-12:00.

W powyższym punkcie można oddać następujące frakcje odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte opony,

- przepracowane oleje,

- papier,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe,

- tworzywa sztuczne,

- odpady ulegające biodegradacji (zielone),

- metale,

- świetlówki.

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (MPSZOK)

W systemie mobilnej zbiórki odbierane będą następujące odpady: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach oraz opakowań po nich, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje. Miejsce oraz terminy odbioru odpadów:

Cywiny Dynguny  (przy bloku socjalnym)
- od godz. 9.00 do 11.00 -  1 III 2017, 7 VI 2017, 6 IX 2017, 6 XII 2017 
Sarbiewo  (działka Urzędu Gminy)
- od godz. 12.00 do 14.00 -  1 III 2017, 7 VI 2017, 6 IX 2017, 6 XII 2017
Rzewin  (plac przy bazie Spółdzielni Usług Rolniczych)
- od godz. 9.00 do 11.00 -  3 III 2017, 9 VI 2017, 8 IX 2017, 8 XII 2017

Polesie  (Teren Zespołu Szkół)
- od godz. 12.00 do 14.00 -  3 III 2017, 9 VI 2017, 8 IX 2017, 8 XII 2017

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zbieranymi w sposób zmieszany wynosi 16 zł miesięcznie od mieszkańca;

  • zbieranymi w sposób selektywny dostarczany do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi 10 zł miesięcznie od mieszkańca;

  • zbieranymi w sposób zmieszany wynosi 100 zł rocznie od nieruchomości letniskowej;

  • zbieranymi w sposób selektywny wynosi 80 zł rocznie od nieruchomości letniskowej.

Od 1 kwietnia 2017 roku obowiązywać będzie nowa stawka za odpady zbierane w sposób selektywny, będzie wynosiła 9 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę Dużej Rodziny przysługuje zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40 % miesięcznych stawek opłat uchwalonych przez Radę Gminy Baboszewo.

TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁATY

Obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie opłatami powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady.

Opłaty należy wnosić kwartalnie w łącznej kwocie za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

- za I kwartał do 15 marca danego roku,

- za II kwartał do 15 maja danego roku,

- za III kwartał do 15 września danego roku,

- za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Opłatę za nieruchomości letniskowe należy wnosić do 15 maja danego roku.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Baboszewo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baboszewo lub w drodze inkasa.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany (nieselektywny), odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny w workach:

- żółty – papier, plastik, metal,

- zielony – szkło,

odbierane będą co miesiąc według harmonogramu. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BABOSZEWO

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18624
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-19 12:21:46