Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zmiany w składzie OKW nr 4 i OKW nr 5

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-07-09 10:13

Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 27 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Baboszewo

 • opublikował: Marta Dygan
  data publikacji: 2020-06-27 12:06

Szkolenie członków OKW

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-06-18 08:26
 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-06-12 15:56

Przyjmowanie zgłoszeń członków Obwodowej Komisji Wyborczych

Informujemy, że dyżur w Urzędzie Gminy Baboszewo w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 12 czerwca 2020 r. w godz. 1300  do 1600

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-06-09 15:37

Harmonogram dyżurów w Urzędzie Gminy w Baboszewie Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjmowane są w Urzędzie Gminy Baboszewo do dnia 12.06.2020 r w godzinach pracy urzędu.

Dyżur Urzędnika Wyborczego:

Lp.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń

Data

godziny

1

Urząd Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9 a

10.06.2020 r.

14.00-15.30

2

Urząd Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9 a

12.06.2020 r.

14.00-16.00

Urzędnik Wyborczy Gminy Baboszewo
Piotr Kruszewski

 • autor informacji: Piotr Kruszewski - Urzędnik Wyborczy
 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-06-05 13:59
 • zmodyfikował: Aleksandra Chojnowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 15:32

TERMIN zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 12 czerwca 2020 r upływa termin zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia muszą wpłynąć do Urzędu Gminy w Baboszewie w godzinach pracy urzędu tj. najpóźniej  do 12 czerwca 2020r. do godz. 16.00

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Gminy w Baboszewie zostały wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Wobec powyższego zmianie ulega sposób przyjmowania zgłoszeń.

Możliwe formy dokonania zgłoszenia:

 1. Elektronicznie - Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy  urzędu tj. do godz. 16.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  urzad@gminababoszewo.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

 2. Pocztą tradycyjną - zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo i musi wpłynąć do urzędu w terminie do 12 czerwca 2020r. do godz. 16.00 jeśli nie było zgłoszenia elektronicznego.

 3. Osobiście bez potwierdzenia przyjęcia w dniu złożenia - zgłoszenie może zostać wrzucone do pojemnika na dokumenty wystawionego w siedzibie urzędu. Zgłoszenie musi być złożone w zamkniętej kopercie, potwierdzenie przyjęcia może być zostać wysłane na adres e-mail w terminie późniejszym.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

 1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

 2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Kontakt

W razie pytań można kontaktować się z:

 • Sekretarzem Gminy pod numerem telefonu 236611091 wew. 15,
 • lub na główny adres e-mail urzędu: urzad@gminababoszewo.pl

 

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywa się:

 1. przez pełnomocników komitetów wyborczych (lub osoby upoważnione przez pełnomocników") po zarejestrowaniu komitetu wyborczego - może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowani,
 2. samodzielnie przez wyborców - wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków komisji Komisarzowi Wyborczemu, który może powołać ich w skład w przypadku jej uzupełnienia.

Wyborca samodzielnie zgłaszający swoją kandydaturę oraz pełnomocnik wyborczy (ewentualnie osoba upoważniona przez pełnomocnika) dokonują zgłoszenia na członków komisji na druku stanowiącym załącznik do uchwały nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020r. Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej, w formularzu zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych muszą zostać wskazane wszystkie dane i informacje wynikające ze wzoru. Nie ma natomiast znaczenia układ graficzny formularza.

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która bezwzględnie spełnia kryteria określone w §4 uchwały nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej  z 8 czerwca 2020 r. i musi stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa.

Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. >>>

 

 

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-06-05 14:01
 • zmodyfikował: Aleksandra Chojnowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 15:31

Przyjmowanie zgłoszeń członków Obwodowej Komisji Wyborczych

Informujemy, że dyżur w Urzędzie Gminy Baboszewo w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 12 czerwca 2020 r. w godz. 1300  do 1600

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-06-09 15:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 416
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-09 10:15

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 695134
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-24 13:28

Stopka strony