Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

W wyniku otwartego naboru rachmistrzami terenowymi w gminie Baboszewo zostali: 

Monika Krysiewicz

Aleksandra Krysiewicz 

Konrad Wiśniewski

 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-09-04 12:40

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

15 czerwca —8 lipca 2020 r.

Kandydatury należy zgłaszać do Gminnego Biura Spisowego

ul. Warszawska 9a; 09-130 Baboszewo pok. 4

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30, w piątek w godzinach 7:00 - 15:00

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:

 • pełnoletnia;
 • zamieszkująca teren gminy Baboszewo;
 • posiadająca co najmniej średnim wykształceniem i posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). 

Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów),
a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego (ZWKS).
Uwaga: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należą: 

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Do obowiązków rachmistrza terenowego należą: 

 • przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji a. prawnych dot. ochrony danych osobowych;
 • noszenie w widocznym miejscu identyfikatora rachmistrza spisowego podczas realizacji prac spisowych w terenie;
 • kontaktowanie się z koordynatorem gminnym oraz dyspozytorem wojewódzkim w trakcie prowadzenia prac spisowych (problemy oraz pytania może kierować do obu tych osób – jednak wskazane jest aby rachmistrz w pierwszej kolejności kontaktował się z koordynatorem gminnym, który zgodnie z założeniami organizacyjnymi jest tzw. pierwszą linią wsparcia);
 • posługiwanie się wyłącznie urządzeniem mobilnym, wyposażonym w interaktywną aplikację formularzową do realizacji wywiadów;
 • ochrona powierzonego sprzętu, tj. urządzenia mobilnego wraz z akcesoriami przed utratą i zniszczeniem;
 • powiadomienie dyspozytora wojewódzkiego oraz koordynatora gminnego o ewentualnym wydłużeniu czasu pracy (poza godzinę 20:00) poprzez wiadomość wysłaną z aplikacji CAPI;
 • powiadomienie koordynatora gminnego o utracie powierzonego mu urządzenia mobilnego oraz najbliższą jednostkę policji jeżeli utrata tego urządzenia nastąpiła w wyniku przestępstwa (kradzież, napad, itp.);
 • powiadomienie koordynatora gminnego o awarii urządzenia mobilnego lub błędach aplikacji CAPI; i powiadomienie koordynatora gminnego o odmowie udziału w spisie oraz o konieczności podjęcia dalszych działań związanych z przeprowadzeniem spisu u użytkownika gospodarstwa rolnego, tj. koordynator gminny wraz z rachmistrzem przekonują użytkownika gospodarstwa rolnego do udziału w spisie, jeśli rozmowa nie przynosi rezultatu, GKS podejmuje próbę przekonania użytkownika gospodarstwa rolnego.
 • zwrot po zakończeniu prac spisowych identyfikatora rachmistrza spisowego oraz urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi akcesoriami w terminie ustalonym w umowie;
 • nienaganne reprezentowanie służb statystyki publicznej.

Rachmistrz terenowy nie może: 

 • modyfikować treści pytań w formularzu, ani sugerować użytkownikowi
  gospodarstwa rolnego poprawnych odpowiedzi;
 • zbierać danych, które nie wchodzą w zakres spisu;
 • poprawiać danych na formularzu bez wiedzy użytkownika gospodarstwa rolnego udzielającego odpowiedzi na pytania;
 • instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniu mobilnym oraz wykorzystywać urządzenia mobilnego do celów innych niż prace spisowe;
 • użyczać powierzonego mu sprzętu osobom trzecim;
 • kopiować, upubliczniać, wykorzystywać w jakikolwiek sposób zebranych danych ani udostępniać ich osobom trzecim;
 • kontaktować się z mediami bez wcześniejszego powiadomienia GBS i WBS (m.in. prasą, telewizją, portalami społecznościowymi w Internecie i innymi internetowymi stronami informacyjnymi);
 • podczas realizacji prac spisowych wykonywać innych czynności niezwiązanych
  ze spisem (np. rozdawać ulotek itp.);\
 • udzielać wypowiedzi do mediów bez wcześniejszego powiadomienia zastępcy
  wojewódzkiego komisarza spisowego za pośrednictwem koordynatora
  gminnego.
 • autor informacji: Aleksandra Chojnowska
  data wytworzenia: 2010-06-02
 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-06-15 16:00
 • zmodyfikował: Aleksandra Chojnowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 16:27
 • opublikował: Aleksandra Chojnowska
  data publikacji: 2020-06-15 16:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 207
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-04 12:40

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 634980
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:47

Stopka strony