Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
OAiZP.271.1.15.2017 OAiZP.271.1.15.2017 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo"
data opublikowania zdarzenia: 2017-12-11 12:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2017-12-11
Data końca składania ofert: wtorek 2017-12-19 godz. 11:00
Oznaczenie: OAiZP.271.1.15.2017
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Baboszewo, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości letniskowych, odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszy ulicznych - w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku z załącznikami, oraz Uchwałą Nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo i Uchwałą XXXIV/228/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustaw.

  • autor informacji: Zbigniew Suliński
    data wytworzenia informacji: 2017-12-11
  • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
    data dodania: 2017-12-11 12:01
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 645384
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 10:56

Stopka strony