Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 12 grudnia 2013

w sprawie naboru przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert.

W związku z ogłoszonym w dniu 09.12.2013r na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234 poz 1536), otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r ogłasza nabór przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 wspomnianej ustawy do udziału w pracach Komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert.

  1. zgodnie z art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust3 biorące udział w konkursie.

  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

  3. Zadania komisji konkursowej:

    a. ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

    b. zaproponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację (-e) zgłaszającą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydaci do Komisji Konkursowej – 2014” do Sekretariatu Urzędu Gminy Baboszewo pok Nr 4 w terminie do 19.12.2013r do godz. 15.30

a.) osobiście w godzinach pracy Urzędu

b) pocztą – liczy się data wpływu formularza do Sekretariatu Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Osoby wybrane przez Wójta Gminy Baboszewo, spośród zgłoszonych kandydatur, do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert zobowiązane są do zapoznania się z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r Nr 234 poz 1536) oraz Uchwałą Nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lat 2014-2018.      

                                                                                                                                     Wójt Gminy Baboszewo

                                                                                                                           mgr inż. Wiesław Przedpełski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1598
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-23 07:59

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 562850
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-02 13:20

Stopka strony