Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Gmina Baboszewo realizuje projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Baboszewie w ul. Leśnej, Glinojeckiej, 19 Stycznia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Pogarszający się stan środowiska naturalnego, degradacja cieków wodnych i związany z tym niski komfort życia mieszkańców spowodował, że działaniom w zakresie zagospodarowania ścieków komunalnych Gmina Baboszewo przyznała priorytet. Realizacja planowanego projektu pozwoli zakończyć kanalizowanie Baboszewa - siedziby Gminy i największej miejscowości na terenie Gminy. Potencjalna atrakcyjność terenu oraz postępująca rozbudowa infrastruktury powodują dynamiczny rozwój Baboszewa . Brak kanalizacji na terenie objętym projektem wyraźnie ogranicza jego walory inwestycyjne, a dla mieszkańców jest dużym utrudnieniem w codziennym życiu.

Przedmiotem projektu jest wykonanie kanalizacji sanitarnej, przykanalików i podłączeń posesji do studni rewizyjnych w ul.Leśnej, 19 Stycznia, Glinojeckiej i Zielonej w Baboszewie. Zadanie będzie realizowane w systemie grawitacyjnym z pompowniami ściekowymi. Takie rozwiązanie jest podyktowane warunkami lokalnymi oraz występującymi stosunkowo płytko wodami gruntowymi. Cała kanalizacja zostanie wykonana z rur PCV (ewent. PP), studnie w większości PCV o przekr. 425 mm ( 315 mm na przykanalikach ). Niewielka ilość studni zostanie wykonana z kręgów betonowych. Większość wykopów pod kanalizację będzie wykonana o ścianach pionowych umocnionych palami szalunkowymi ( wypraskami ). Grunt zostanie odwieziony, a do zasypania dowieziony grunt sypki podlegający wymagającemu zagęszczeniu. Zagęszczenie będzie wynosić min. 98 stopni w skali Proktora. Część wykopów będzie wykonana ze skarpami na odkład a po zasypaniu zagęszczona spycharką. Część rur przewodowych zostanie ułożona w rurach osłonowych, które zostaną ułożone w otwartych wykopach lub za pomocą przewiertów ( metoda bezwykopowa ). Wykonanie robót będzie wymagało odwodnienia wykopów. Zastosowane zostaną odwodnienia wgłębne za pomocą zestawów igłofiltrowych z pompowaniem próżniowym. Pompownie zostaną wykonane z żelbetu o dużej klasie wytrzymałości np. B40, pompownie muszą być szczelne. W pompowniach zostaną zamontowane pompy zatapialne z możliwością przepompowania części stałych o średnicy od 50-80 mm. W pompowniach będzie zastosowany system automatyki o niezawodnej pracy, układ powiadamiania o awariach za pomocą telefonii komórkowej oraz możliwość zasilenia energetycznego z przewożonego agregatu prądotwórczego. Kanalizacja będzie obejmowała 114 posesji z możliwością podłączenia dalszych, gdyż wzdłuż trasy kanalizacji znajdują się tereny przewidziane do zabudowy mieszkaniowej.

Zadanie będzie wymagało wykonania :

- kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200 mm i długości 2.651 mb

- kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm i długości 46 mb

- studni kanalizacyjnych na sieci 81 szt,

- przykanalików do posesji z rur PCV (PP) śr.160mm i długości 2085mb i 97szt. studni,

- wykonania 4 pompowni ścieków oraz przewodów tłocznych z rur PE o średnicy

   110 mm, długości 178 m i średnicy 90 mm i długości 1012m

Powyższe rozwiązanie jest powszechnie stosowanym i sprawdzonym systemem, ponadto łatwość obsługi i zarządzania przez Gminę spowoduje, że będą niskie koszty budowy i eksploatacji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest celem, który powoduje aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów zagrożonych marginalizacją. Wydaje się, że planowany rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy zwiększy jej atrakcyjność inwestycyjną dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów i stanowi warunek do dalszego rozwoju gospodarczego, dzięki czemu zwiększone zostaną możliwości zatrudnienia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Guzanowska
    data wytworzenia: 2005-04-22
  • opublikował: Piotr Adamkiewicz
    data publikacji: 2005-04-22 09:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1886
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-03 09:42:58