Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baboszewo

zawiadamia, że przeznaczył do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 1. Nieruchomość – park podworski oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów numerem 206 o powierzchni 3,43 ha położoną we wsi Kiełki
  Cena wywoławcza nieruchomości 250.000 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kiełki gm. Baboszewo stanowiącej własność Gminy Baboszewo.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym - IV Wydział Ksiąg Wieczystych w w Płońsku Księga Wieczysta KW PL1L/00006675/5.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2014 roku o godz. 10oo w Urzędzie Gminy w Baboszewie ul. Warszawska 9A pok. nr 7. Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płońsku 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 w terminie do dnia 25 marca 2014 roku. 

  W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy w określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o którym mowa w pkt.5 niniejszego ogłoszenia Wójt Gminy Baboszewo może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:
  • dowód wniesienia wadium
  • dokument stwierdzający tożsamość
  • oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem przetargu 
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników w przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. 
 4. Cena nieruchomości płatna nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona, najpóżniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
 6. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca. 
 7. Wójt Gminy Baboszewo może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są pod tel. 023 6611510, 23 6611091.

                                                                                                                           Wójt Gminy Baboszewo

                                                                                                                mgr inż. Wiesław Przedpełski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Jasińska
  data wytworzenia: 2014-03-07
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2017-02-15 09:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-15 09:53:11