Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OAiZP.271.1.4.2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Baboszewie (działka nr ewid. 278/2)”
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-05 16:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2017-04-05
Data końca składania ofert: czwartek 2017-04-20 godz. 11:00
Oznaczenie: OAiZP.271.1.4.2017
Szczegółowa informacja:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Baboszewie (działka nr ew. 278/2).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) roboty remontowo - budowlane, zagospodarowanie terenu,

2) dostawę i montaż zbiornika retencyjnego, roboty instalacyjne,

3) wykonanie instalacji elektrycznej (bez dostawy agregatu prądotwórczego)

4) roboty instalacyjne i technologiczne stacji uzdatniania wody, w tym montaż urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego: filtry DN 1400 ze stali węglowej z drenażem - 6 szt. , aerator -  kpl. , sprężarki - 2 kpl. , dmuchawa bocznokanałowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-04-05
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-04-05 15:24
Załączniki:
 • Ogłoszenie o Zamówieniu420.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:33
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia673kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:33
 • Załączniki 1-7 do SIWZ.odt70.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:33
 • Załączniki 1-7 do SIWZ.pdf915.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:33
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór umowy504.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:33
 • Decyzja Nr 2/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego6.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:44
 • Decyzja Nr 3/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko3.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:44
 • PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. BABOSZEWO, GM. BABOSZEWO2.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:44
 • Opis Techniczny do planu zagospodarowania terenu działki715.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:44
 • Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia68.89kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:44
 • Tabela 1. - Zestawienie przewodów i kabli29.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:44
 • PRZEDMIAR INWESTORSKI BAB-16-01B72.89kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:48
 • PRZEDMIAR INWESTORSKI BAB-16-02E141.58kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:48
 • PRZEDMIAR INWESTORSKI BAB-16-01T99.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:48
 • PRZEDMIAR INWESTORSKI BAB-16-02T80.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:48
 • Wyjaśnienia do przedmiarów robót217.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:48
 • Fundament Zbiornika87.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Instalacja Wodno - Kanalizacyjna84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Inwentaryzacja31.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Plan Instalacji Elektrycznych Wewnętrznych39.42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Plansza zbiorcza8.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Plyta Funfamentowa Pod Filtry23.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Plyta Funfamentowa Pod Zestaw Hydroforowy24.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Profil Kolektora Spustowego69.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Profil Napelniajacy Zbiorniki66.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Profil Przylacza Kanalizacyjnego71.93kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Profil Ssący Zestawu67.83kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Profil Tloczny Ze Studni Glębinowej64.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Przekrój Kanału26.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Przekrój Obudowy Langa I21.01kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Przekrój Obudowy Langa II38.72kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Przekrój Technologii96.87kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • PZT Baboszewo8.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Rzut Budynku SUW25.83kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Rzut Technologiczny142.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Schemat Technologiczny545.25kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 15:58
 • Tabela 1. - Zestawienie przewodów i kabli pop115.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:00
 • Wytyczne Pod Fundament Zbiornika119.86kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:00
 • Zbiornik Retencyjny578.55kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:00
 • Zbiornik Z Chlorowni24.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:00
 • RG BABOSZEWO1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:02
 • RZH Baboszewo3.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:02
 • RZS-T Baboszewo5.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:02
 • SZR BABOSZEWO338.98kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:02
 • Specyfikacja - Roboty budowlano – remontowe wraz z utwardzeniem terenu126.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:07
 • Specyfikacja - Roboty elektroenergetyczne122.94kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:07
 • Specyfikacja - Roboty instalacyjne i urządzenia technologiczne 220.83kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:07
 • Specyfikacja - Wymagania ogólne165.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-05
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-05 16:07
„Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Baboszewie (działka nr ewid. 278/2)”
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-12 14:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Oznaczenie: OAiZP.271.1.4.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-04-12
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-04-12 14:44
Załączniki:
„Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Baboszewie (działka nr ewid. 278/2)”
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-20 13:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OAiZP.271.1.4.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-04-20
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-04-20 13:13
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert181.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-20
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-20 13:14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-09 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OAiZP.271.1.4.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-05-09
 • zdarzenie opublikował: Wojciech Wolder
  data dodania: 2017-05-09 13:06
 • zmodyfikował: Wojciech Wolder
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 13:10
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty432.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-05-09
  • załącznik opublikował: Wojciech Wolder
   data dodania: 2017-05-09 13:06
  • zmodyfikował: Wojciech Wolder
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 13:07
[drukuj]