Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OAiZP.271.1.5.2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
"Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11)
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-13 15:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2017-04-13
Data końca składania ofert: piątek 2017-04-28 godz. 11:00
Oznaczenie: OAiZP.271.1.5.2017
Szczegółowa informacja:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego o wymiarach 60x102 m, na działce nr ewid. 218/11 w Baboszewie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe z obsługą geodezyjną, 2) powierzchniowe roboty ziemne: mechaniczne karczowanie drzew, orka mechaniczna, mechaniczne zdjęcie warstwy urodzajnej, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod płytę boiska, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, ułożeniem siatki przeciw kretom, wykonanie podbudowy nawierzchni trawiastej z torfu, ziemi żyznej, pospółki, wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej bez nawożenia, zagęszczenie, deszczowanie terenu po wysiewie nawozów, trzykrotne koszenie trawy w okresie pielęgnacji. 3) nawodnienie: a)przyłącze zewnętrzne: wykonanie rurociągu z rur PCV o śr. 63 mm – 46 m, z rur o śr. 75 mm – 1 m, trójnik o śr. 63 mm – 1 szt, zasuwy o śr. 75 mm z obudową - 2 kpl, studnie rewizyjne wyposażone, kompletne PP DN 1000 - 1 kpl., odpowietrzacze 1 kpl., b)instalacja: dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego sterowania wraz z pompą, układem zasilania i zraszaczami (12 szt), 4) roboty na terenie przy boisku piłkarskim: a)roboty pomiarowe, b)niwelacja terenu przy boisku: mechaniczne plantowanie terenu, kultywatorowanie, podorywka mechaniczna pługiem, c)rozścielenie ziemi urodzajnej, d)wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem i deszczowaniem 5) utwardzenie terenu: a)korytowanie, profilowanie, zagęszczenie, warstwy odcinające, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego, obrzeża, ławy pod krawężniki, krawężniki, konstrukcje betonowe dla posadowienia kontenerów i trybun. b) nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 525 m2 c) nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 573,47 m2 d) nawierzchnia z kostki brukowej gr. 10 cm (płyty eko) na podsypce cementowo-piaskowej – 940,0 m2 6)wyposażenie boiska: a) dostawa i montaż w gotowych otworach bramek do piłki nożnej z siatkami i naciągami (kompletne, atestowane, pełnowymiarowe 7,2 m x 2,44 m) – 2 szt., dostawa 2 bramek treningowych o wymiarach 5 mx2m. b)dostawa i montaż piłkochytów z siatki polipropylenowej na słupach z rur stalowych malowanych proszkowo o wymiarach min. 80/80/4, rozstawie 5 m i wysokości 6 m, z linkami i stężeniami ukośnymi, c)dostawa i montaż wiat dla zawodników z konstrukcji stalowej z wypełnieniem konstrukcji pleksą przezroczystą z siedziskami na całej długości i ułożeniem kostki pod obrysem wiaty – 2 kpl. d)dostawa i montaż prefabrykowanych trybun (jedna trybuna min. 74 miejsca)- 3 kpl. e)dostawa i montaż koszy na śmieci o pojemności min. 25 l montowanych do podłoża – 6 szt. f)przywiezienie kontenerów (1 km) wraz z ustawieniem ich przy terenie boiska – 2 szt. g)dostawa kabin przenośnych wc – 3 szt. h)dostawa i montaż metalowych koszy na śmieci – 6 szt. g)dostawa barierek odgradzających sektor gości o łącznej dł. 55,20 m. 7) wykonanie ogrodzenia: a)demontaż istniejącego ogrodzenia i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (1 km), b)ogrodzenie wewnętrznej płyty boiska z barierek stalowych na słupkach z rur bez wypełnienia – 118 m, z furtkami 1,5 m – 3 szt. c)ogrodzenie zewnętrzne z paneli zgrzewanych stalowych w rozstawie 2,5 m i wysokości 2,2 m - 497,4 m d) ogrodzenie zewnętrzne z paneli zgrzewanych stalowych w rozstawie 2,5 m i wysokości 1,5 m - 39,80 m e) furtki 2,2 m – 3 szt., bramy wjazdowe 5,0 m -2 kpl. f) ławy, rowki pod krawężniki, obrzeża betonowe. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-04-13
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-04-13 15:46
Załączniki:
 • Ogłoszenie o Zamówieniu - Roboty budowlane368.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia639.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Załączniki 1-9 do SIWZ1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Opis techniczny boiska600.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Plan zagospodarowania terenu7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Przedmiar216.06kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Przyłącze69.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót656.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Szczegóły856.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
 • Układ boiska240.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-13 15:52
Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-25 12:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

W załączniku treść wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-04-25
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-04-25 12:38
Załączniki:
 • Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ858.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-25
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-25 12:45
 • Załączniki 1-7 i 9 do SIWZ84.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-25
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-04-25 13:20
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-28 14:25
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-04-28
 • zdarzenie opublikował: Wojciech Wolder
  data dodania: 2017-04-28 14:26
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert379.7kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-04-28
  • załącznik opublikował: Wojciech Wolder
   data dodania: 2017-04-28 14:28
"Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11)
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-15 14:28
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OAiZP.271.1.5.3.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-05-15
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-05-15 14:25
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty94.19kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-05-15
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-05-15 14:26
[drukuj]