Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OAiZP.271.1.11.2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych oraz dla potrzeb oświetlenia ulicznego.
data opublikowania zdarzenia: 2017-10-25 12:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2017-10-25
Data końca składania ofert: czwartek 2017-11-09 godz. 11:00
Oznaczenie: OAiZP.271.1.11.2017
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Baboszewo i  jej jednostek organizacyjnych oraz dla potrzeb  oświetlenia ulicznego,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.)

2)Łączna szacunkowa ilość energii elektrycznej objętej zamówieniem  1 488 000,00  kWh (1488 MWh)

                w   tym:

               - do obiektów gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych  944 500,00 kWh (944,5 MWh)

  - dla potrzeb oświetlenia ulicznego  543 500,00 kWh (543,5 MWh).

 2)  wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, w szczególności:

a)zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej,

b)dokonywania aktualizacji danych Zamawiającego u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w tym danych adresowych Zamawiającego oraz danych punktu poboru Zamawiającego, zgłoszenia  nowych punktów poboru i zmiany grupy taryfowej,

c)reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

3)świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi bilansowania handlowego w czasie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych.

2.Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr  8 do SIWZ.

4.Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-10-25
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-10-25 12:27
Załączniki:
Wyjaśnienie Nr 1 Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-03 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OAiZP.271.1.11.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-11-03
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-11-03 14:56
Załączniki:
 • Wyjaśnienie Nr 1 Treści SIWZ2.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-11-03
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-11-03 14:58
Ogłoszenie o Zmianie Treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-03 15:08
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: OAiZP.271.1.11.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-11-03
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-11-03 15:05
Załączniki:
Informacja z Otwarcia Ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-09 13:11
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OAiZP.271.1.11.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-11-09
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-11-09 13:09
Załączniki:
 • Informacja z Otwarcia Ofert309.39kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-11-09
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-11-09 13:11
Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-13 15:17
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OAiZP.271.1.11.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
  data wytworzenia informacji: 2017-11-13
 • zdarzenie opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data dodania: 2017-11-13 15:17
Załączniki:
 • Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty63.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data dodania: 2017-11-13 15:18
[drukuj]